III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 KWIETNIA 2006 ROK

Czasem wydaje nam się, że kiedy już przeżyjemy Adwent, Boże Narodzenie, okres Wielkiego Postu i Święta Wielkanocne, to wówczas przychodzi czas, który, w opinii wielu, bardziej lub mniej świadomie, uważany jest za mniej ważny w naszym chrześcijańskim życiu. A tymczasem okres, który przeżywamy, okres wielkanocny, ma wielkie znaczenie w życiu wspólnoty Kościoła. Jest to czas, kiedy żyjemy radością tajemnic paschalnych, dzięki którym dokonało się nasze odkupienie. Zmartwychwstały Jezus, jak kiedyś z uczniami do Emaus, kroczy wraz z nami, po ścieżkach naszego życia, i ukazuje nam drogę do Ojca. Dzisiaj chcemy wspólnie zastanowić się nad prawdą, że jest to droga pokoju, czyli droga harmonii, jakiej tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu.

czytaj więcej »»


II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 23 IV 2006 ROK

Chrystus Zmartwychwstały, który ukazuje się swoim uczniom, pozostawia nieoceniony dar swojego miłosierdzia – możliwość ciągłego odzyskiwania utraconej przez grzech czystości serca i przyjaźni z sobą. Ten niezwykły dar jest zarazem zobowiązaniem do miłosierdzia wobec bliźnich, a zwłaszcza do budowania z nimi jedności ducha i serc. Potrzebne są do tego nie tylko otwarte oczy, które dostrzegą człowieka w biedzie, ale także bogata w miłosierdzie wyobraźnia, która w drugim człowieku rozpozna Chrystusa, przygarnie Go pod swój dach i potraktuje jak najbliższego członka rodziny. O taką postawę módlmy się podczas Eucharystii.

czytaj więcej »»


UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 16 IV 2006 ROK

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. Tymi słowami liturgia zachęca nas dziś do radości, gdyż uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jest świętem nadziei. Nadzieja chrześcijańska, choć podejmuje ludzkie oczekiwania, które inspirują działania człowieka, oczyszcza je i ukierunkowuje na królestwo Boże, to jednak je przekracza. Jest tak dlatego, iż opiera się na tym jedynym, decydującym wydarzeniu – zmartwychwstaniu Chrystusa, które radykalnie zmieniło wszystko i otworzyło przed człowiekiem nowe horyzonty.
Przez to wydarzenie Jezus pragnie rzeczywiście przemienić życie każdego z nas, wyzwalając nas z tego co złe, martwe i chore. Jeśli przyjmiemy z wiarą to Słowo Boże, to stanie się ono faktem w naszym życiu.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie