XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROK

Dzisiejsza niedziela to szczególny dzień w Kościele w Polsce, a także w naszej wspólnocie parafialnej. Otwiera, bowiem Tydzień Miłosierdzia, tydzień uwrażliwienia nas na drugiego człowieka i jego problemy. Myślą przewodnią tegorocznego Tygo­dnia Miłosierdzia jest hasło: „Przywróćmy nadzieję potrzebującym”. Bieda rodzi w czło­wieku zwątpienie prowadzące często do rozpaczy. Jesteśmy jednak przekonani, że wśród najgęstszych mroków doświadczenie ciemności nie jest ostateczne. Jesteśmy wyznawcami Chrystusa zmartwychwstałego, który w Eucharystii uobecnia swoje mi­sterium śmierci, męki i zmartwychwstania. Z tego źródła pragniemy zaczerpnąć, by stać się wiarygodnymi świadkami nadziei, która nigdy nie zawodzi. Przeprośmy Miłosiernego Boga za egoizm naszych myśli, za lekceważenie po­trzeb drugiego człowieka, za obojętność wobec jego problemów, za naruszenie sło­wem i czynem miłości bliźniego.

czytaj więcej »»


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 WRZEŚNIA 2006 ROK

Zgromadzeni wokół ołtarza Chrystusa w dniu Pańskim, rozpoczynamy sprawowanie Mszy Świętej. Jezus zaprasza nas do czynnego udziału w tej uczcie miłości. Otwórzmy nasze umysły i serca na Boże słowo, abyśmy właściwie pojęli jego dzisiejsze przesłanie o pokorze, o Bożej opiece nad nami, a także o potrzebie naszej troski o bliźnich w potrzebie. Przypominamy, że dzisiejsze ofiary na tacę są przeznaczone na KUL i PAT w Krakowie i Tarnowie. Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.

czytaj więcej »»


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 WRZEŚNIA 2006 ROK
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA


Parafia nasza przeżywa Uroczystość Odpustową ku czci Podwyższenia Świętego Krzyża. Kościół Krzyż Chrystusowy zawsze odczytywał jako ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia ludzkości. Cześć oddawana osobie Jezusa Chrystusa przez wiernych od wieków promieniowała również na to wszystko, co miało z nim styczność. Drzewo „ na którym zawisło Zbawienie świata”, należy niewątpliwie do rzeczy szczególnie związanych z naszym Panem. Tę świadomość miały wszystkie pokolenia chrześcijan. Wszak dla nich znak krzyża stał się wyznaniem wiary i streszczeniem najważniejszych jej prawd. Krzyż Chrystusa, na którym objawiła się największa miłość Boga do człowieka, zawsze dla chrześcijan pozostanie wyznaniem wiary. Jest On także symbolem cierpienia i pokuty. Stanowi również najwyższą mądrość, sposób na udane życie. Jezus Chrystus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Nie ma życia bez krzyża. Można od niego uciekać, ale pozbyć się go nie da. Tylko wzięcie swoich cierpień, obowiązków stanu, kłopotów i nieszczęść na swe ramiona może człowiekowi zapewnić dobre, wartościowe i ostatecznie chwalebne przejście przez ziemski etap drogi do szczęścia wiecznego. To jest Mądrość Krzyża. Z Krzyżem wszystko jest możliwe.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie