XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Garniemy się do Boga, ufając, że weźmie nas, swoje umiłowane dzieci, w obronę. Prawdopodobnie jednak nie przyszlibyśmy tutaj, gdyby nie świadectwo innych. My również powinniśmy być świadkami Miłosierdzia Bożego. Mamy teraz ku temu szczególną sposobność, ponieważ dzisiaj, wraz z całym Kościołem, rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Przeżywać go będziemy pod hasłem: Boże Miłosierdzie dla całego świata. Niech ten tydzień obudzi w nas zapał niesienia dobrej nowiny o miłości Boga wszędzie tam, gdzie prowadzą ścieżki naszego życia. Tam zaś, gdzie nie możemy dotrzeć fizycznie, głośmy Boże Miłosierdzie wytrwałą modlitwą.

czytaj więcej »»


Poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi

Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982, Watykan, 16 października 1983., Watykan, 25 marca 1984
Jan Paweł II odmówił ten akt zawierzenia po raz pierwszy w Fatimie, później w czasie Synodu Biskupów w Watykanie i w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy świętej dla rodzin. Biskupi mieli dokonać aktu w swoich diecezjach w łączności z Ojcem Świętym.

czytaj więcej »»


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 PAŹDZIERNIKA 2013 r. DZIEŃ PAPIESKI

To już XIII nasz wspólny Dzień Papieski. Jest on wyjątkowy, bo rozpoczyna bezpośrednie przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec Święty Franciszek wraz z Kolegium Kardynałów wyznaczył na dzień 27 IV 2014 r.

Każdy Dzień Papieski wywołuje w nas fale dobrych, wzruszających wspomnień o Człowieku, który zawsze zadziwiał i ciągle zadziwia świat. Tegoroczny Dzień Papieski przeżywany jest pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Dziękując Bogu za ten dzień, przepraszajmy Go za nasz brak wytrwałej gorliwości w trosce o własną świętość życia budowaną nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie