DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO I CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PIĄTEK 9 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK

czytaj więcej »»


XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy 65. Tydzień Miłosierdzia, który przypomina nam o tym, byśmy otoczyli troską życie. Jest ono darem Bożym i zadaniem. Coniedzielna Eucharystia, sprawowana w parafii, jako wspólnocie dzieci Bożych, umożliwia nam spotkanie z odwiecznym Słowem, Synem Bożym, który zawiera w sobie pełnię życia. To On jest Źródłem i Dawcą wszelkiego życia, i tylko z Nim człowiek może nadać sens swojej egzystencji. Tam, gdzie człowiek czuje się panem życia swojego i innych, tam nigdy nie zazna pokoju, nie zawiąże wspólnoty, podepcze dar darmo dany, przekreśli miłość Boga. Dar życia winniśmy pielęgnować, strzec i rozwijać jak najcenniejszy kamień, który poddając się szlifowaniu rękom rzemieślnika, stanie się drogocennym diamentem. Stając w pokorze serca, prośmy Chrystusa, by nasze życie, umacniane Jego Słowem i przyjmowaną Komunią św., coraz bardziej przypominało Jego ziemską drogę, byśmy w wieczności zasłużyli na pełnię życia w Bogu.

czytaj więcej »»


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 WRZEŚNIA 2009 r.


Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Jest także zobowiązaniem, aby tę jedność umacniać i nieustannie dążyć do jedności z tymi, którzy oddalili się od Chrystusa. Gdy przychodzimy na Mszę Świętą, uświadamiamy sobie, że nie tylko budujemy jedność naszej wspólnoty, ale także przyczyniamy się do zjednoczenia całej ludzkości wokół Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest źródłem naszej życzliwej otwartości na drugiego człowieka. Do tej otwartości wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w której wyjaśnia swoim uczniom, że „kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Jezusowe słowa wpisują się w kontekst poszukiwania drogi do jedności ze wszystkimi ludźmi na fundamencie wierności nauce i posłannictwu Jezusa. Na początku tej Najświętszej Ofiary trzeba nam więc najpierw ogarnąć modlitwą żalu i prośby o przebaczenie za te wszystkie słowa, myśli i czyny, które z naszej strony stanowiły przeszkodę w budowaniu jedności z Jezusem. Bo brak tej jedności staje się zawsze przyczyną braku jedności z naszymi bliźnimi.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie