Program Adoracji, Mszy i Nabożeństw w okresie Wiekiego Tygodnia i Wielkanocy

WIELKI CZWARTEK

18.00 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

ADORACJA :
20.00 - MATKI

czytaj więcej »»


NIEDZIELA PALMOWA – 9 KWIETNIA 2006 ROK

Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na świat, aby uwielbić Boga i ratować człowieka. Oddanie chwały Bogu to sens uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To jest także sens naszej liturgii, podczas której będziemy poświęcać gałązki palmowe. Chrystus przychodzi do nas przede wszystkim po to, aby nam służyć. Jego wjazd do Jerozolimy na osiołku jest znakiem uniżenia się Syna Bożego. Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć do nich naszego Zbawcę, który chce z nami przebywać.
Przypominamy, że składka dzisiejsza na tacę jako jałmużna postna, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie, na jego rozbudowę. Bóg zapłać w imieniu Seminarium za życzliwe ofiary i wsparcie tej uczelni.

czytaj więcej »»


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2 KWIETNIA 2006 ROK

Zanurzeni w trudzie codzienności przychodzimy do świątyni, aby przede wszystkim oddać Bogu cześć. Zwracamy nasz wzrok na krzyż i prosimy, aby Bóg dał nam nowe serce i nowe oczy, które zdolne byłyby zobaczyć Chrystusa w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Chcemy się wsłuchać w Boże słowo, które przygotowuje nas do przeżywania zbliżającej się tajemnicy Paschy poprzez Rekolekcje, które w Imię Boże rozpoczynamy a które poprowadzi Ks. mgr Antoni Mulka z Mielca.
W dzisiejszą niedzielę wspominamy pierwszą rocznicę śmierci naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragniemy aby Ten, który codziennie z miłością wpatrywał się w Chrystusa i ciągle nas prosił abyśmy otwierali drzwi naszego serca dla Chrystusa był dla nas przewodnikiem w odkrywaniu na co dzień Jezusa Chrystusa i przyjmowaniu Jego Słowa i Jego miłości. Tajemnica śmierci zawsze przekracza nasze pojęcia i wyobrażenia. Zechciejmy więc wsłuchać się w Chrystusowe słowa o konieczności tracenia życia i, wspominając to wszystko, co towarzyszyło odejściu Jana Pawła II z życia ziemskiego do życia wiecznego, pomyślmy o obszarach naszego życia, które jeszcze nie jesteśmy gotowi w pełni stracić oraz oddać Chrystusowi i szczerze za to Boga przeprośmy.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie