III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 MARCA 2015 r.

Godność każdego człowieka ma swoje podstawy w tajemnicy odkupienia. Jezus Chrystus występuje jako nowy Prawodawca i Odnowiciel całego Bożego prawa, choć wielokrotnie w swoim nauczaniu odwołuje się do norm moralnych Starego Przymierza, w tym także do Dekalogu. Dekalog zobowiązuje nas do określonych działań i postaw. Jest on zobowiązaniem do ochrony dobra. Dekalog określa pewne minimum moralne. Odpowiedź człowieka to wypełnianie woli Boga przez zachowywanie tego prawa. Ponieważ często lekceważyliśmy wskazania tego drogowskazu, jakim jest Dekalog, przepraszajmy P. Boga. Dziś obchodzony jest Dzień Kobiet. Nieoceniona jest rola kobiety w rodzinie, w społeczności i w Kościele dlatego otoczmy naszą modlitwą i życzliwością wszystkie kobiety. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby bieżące parafii z tytułu jej prowadzenia.

czytaj więcej »»


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 MARCA 2015 r.W dzisiejszą II niedzielę Wielkiego Postu Kościół chce także i nas jakby wyprowadzić na Górę Przemienienia, abyśmy inaczej spojrzeli na świat, na problemy, na drugiego człowieka; spojrzeli jakby z góry, z punktu widzenia Boga w świetle blasku jaśnieją­cego Chrystusa. Bóg pragnie, abyśmy dostrzegli Jego obecność w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Pragnie, abyśmy usły­szeli i zapamiętali na zawsze, że Chrystus to umiłowany Syn Bo­ży, którego winniśmy słuchać... „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".
Uczestnicząc w Eucharystii i klęcząc w adoracji przed Chry­stusem, prośmy Go, byśmy żyjąc w świecie, zawsze wpatrywali się w Jego jaśniejące oblicze. Modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami składanymi przed kościołem.

czytaj więcej »»


10 zasad programu odnowy życia duchowego katolika

Rozpoczynający się Wielki Post jest czasem, w którym każdy powinien zerwać ze swoimi pokusami, nałogami czy stereotypowym myśleniem. Jezusowe wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1) jest takim właśnie programem na Wielki Post. Pozostaje jednak pytanie, jak to uczynić.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie