XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 LIPCA 2007 ROK DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA KAPŁAŃSKIEGO

Wakacje, które się rozpoczęły, są czasem danym nam przez Boga dla odpoczynku. Każdy człowiek potrzebuje odpoczyn­ku, by nabrać nowych sił do pracy i nauki. Wszyscy możemy się czuć zmęczeni trudem roku szkolnego, czy pracy zawodo­wej. Dzisiaj Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". On nas za­prasza do siebie, ale również wychodzi naprzeciw, niosąc ra­dosną nowinę o zbawieniu. Czyni to zwłaszcza poprzez posłu­gę kapłanów. Dlatego dziś, jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, obchodzimy diecezjalny Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach, zwłaszcza tych, których Bóg postawił na naszej drodze życia. W czasie dzisiejszej Eucharystii, adorując Chrystusa, módlmy się o świętych kapłanów, ponieważ za ich pośrednictwem Bóg zechciał wypełnić swoją obecnością nasze codzienne życie. Prośmy także o nowe powołanie kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii. Uczyńmy to podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca.

czytaj więcej »»


XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 CZERWCA 2007 ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

W dzisiejszą Uroczystość Odpustową zwracamy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki Nieustającej Pomocy. Wiele naszych modlitw zanoszonych do Boga za pośrednictwem Maryi składamy właśnie na ręce Matki Bożej Nieustającej Pomocy, mając pewność, że nigdy nie ustaje Ona w okazywaniu nam swojej opieki i macierzyńskiej miłości. Zawsze możemy liczyć na naszą matkę w niebie. Czy jednak Ona może liczyć na nas swoje dzieci? Jak łatwo zapominamy, że otrzymywane dary zobowiązują nas nie tylko do wdzięczności, ale również do podzielenia się z innymi okazaną miłością

czytaj więcej »»


XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 CZERWCA 2007 ROK

Z pokorą przychodzimy do świątyni i stajemy przed Chrystusem, świadomi naszych licznych grzechów i nieprawości. On ofiaruje nam grzesznym dar swego przebaczenia i uzdalnia każdego z nas do przyjęcia łaski Bożego miłosierdzia. Niech w czasie sprawowania tej eucharystycznej Ofiary nasze serca przeniknie duch odpowiedzialności za popełnione zło oraz wdzięczności za dary dobroci Bożej. Abyśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy teraz Boga i siebie nawzajem za wszystkie nasze niedoskonałości i grzechy.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie