XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa w niedzielę rozpoczynającą 68 Tydzień Miłosierdzia. Chcemy dziś odnowić nasze pragnienie komunii z Bogiem, do której w Chrystusie zostaliśmy uzdolnieni i zaproszeni. Uwielbiamy Trójcę Świętą, która jest źródłem prawdziwej miłości, za dar życia ziemskiego oraz nadzieję szczęśliwej wieczności. Bóg w Trójcy Osób ogarnia nas nieskończoną miłością. Zobowiązuje nas ona do odpowiedzi, którą jest zachowanie ewangelicznego przykazania miłości Boga i bliźniego. Naszą modlitwą ogarniamy cały Kościół, a zwłaszcza tych, którzy angażują się bez reszty w pełnienie dzieł miłości bliźniego, służąc wytrwale Bogu w ubogich, chorych, cierpiących duchowo lub fizycznie oraz potrzebujących wsparcia.

czytaj więcej »»


PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄEJ POMOCY


Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją... Tak rozpoczyna się „modlitwa rzymska" odmawiana w czasie nabożeństwa Nieustannej Nowenny. W większości parafii Kościoła w Polsce i w świecie wierni wspólnie wołają do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o wsparcie. Spełnia się tym samym zadanie, jakie otrzymali Redemptoryści w 1866 r. od papieża Piusa IX, by święty obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy uczynić znanym na całym świecie. Dlatego O.O. Redemptoryści Misjonarze, głoszący cześć Maryi Matki Nieustającej Pomocy polecają i radzą, aby w gronie rodziny, która dziś szczególnie nie potrzebuje wsparcia, rozważać Boże słowo, a tym samym spotkać się z Jezusem Chrystusem. Z Nim łączyć dzieje naszego życia. W Kanie Galilejskiej Maryja prosiła sługi i prosi dziś nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".

Dlaczego nawiedzenie Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, w Waszej Rodzinie, w Waszym Domu, Waszym Sercu?

czytaj więcej »»


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 WRZEŚNIA 2012 r.

Przychodzimy na Eucharystię, aby przez słuchanie słowa Bożego i przyjęcie Komunii Świętej umocnić się w życiu chrześcijańskim. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zachęca nas do współdziałania w dobrym, niezależnie, od kogo ono pochodzi, i ostrzega przed odpowiedzialnością za zgorszenie, które może stać się skutkiem naszego złego postępowania. Stając przed Bogiem, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy przez nasze niewłaściwe słowa, zachowania i czyny nie jesteśmy odpowiedzialni za grzechy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są powierzeni naszej trosce. Pomoże nam dzisiejszy dzień przygotowujący nas do Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy zwłaszcza Słowo Boże, które będzie nam głosił O. Stanisław Gruszka Redemptorysta ze Skarżyska. Witamy Go bardzo serdecznie i polecamy Go w modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej. Za wszystko, co w naszym życiu było sprzeczne z Bożą wolą wyrażoną w przykazaniach, przeprośmy na początku Mszy Świętej, byśmy mogli godnie ją sprawować.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie