XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 CZERWCA 2009 ROK ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W dzisiejszą Uroczystość Odpustową zwracamy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki Nieustającej Pomocy. Wiele naszych modlitw zanoszonych do Boga za pośrednictwem Maryi składamy właśnie na ręce Matki Bożej Nieustającej Pomocy, mając pewność, że nigdy nie ustaje Ona w okazywaniu nam swojej opieki i macierzyńskiej miłości. Zawsze możemy liczyć na naszą matkę w niebie. Czy jednak Ona może liczyć na nas swoje dzieci? Jak łatwo zapominamy, że otrzymywane dary zobowiązują nas nie tylko do wdzięczności, ale również do podzielenia się z innymi okazaną miłością.

czytaj więcej »»


XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 CZERWCA 2009 ROK

Uczestnicząc w Eucharystii w czasie Oktawy Bożego Ciała, przychodzimy do samego Źródła życia. Jezus Chrystus, który się za nas ofiaruje, napełnia nas życiem Bożym i sprawia, że ono w nas wzrasta i dojrzewa aż do czasu, kiedy osiągniemy jego pełnię w królestwie Bożym w wieczności. Otwórzmy się zatem na ten dar życia wiecznego poprzez żywą wiarę, gorącą miłość i ufną nadzieję. Za to wszystko, co niszczy życie Boże w nas, na początku tej Mszy Świętej szczerze Boga przepraszajmy. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na spłatę kolejnej raty pożyczki na parking.

czytaj więcej »»


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - 7 VI 2009 ROK

Po wielkanocnych przeżyciach, po Zesłaniu Ducha Świętego, dziś uroczyście czcimy Trójcę Świętą. Boga, który jest Jeden, ale w Trójcy. Stajemy wobec wielkiej tajemnicy naszej wiary. Tę tajemnicę Bóg odsłaniał przed ludźmi stopniowo. Dopiero dzięki dojrzałości w wierze człowiek może przyjąć misterium Trójcy Najświętszej. Prośmy Trójjedynego Boga, byśmy jako uczniowie Chrystusa nie tylko wierzyli, ale i wyznawali tę wielką tajemnicę wiary. Tak czyniła za życia błogosławiona Karolina, której Relikwie zatrzymują w naszym kościele podczas Ich peregrynacji po naszej diecezji. W czasie I wojny światowej w siedemnastym roku życia poniosła śmierć męczeńską w obronie dziewictwa i czystości. Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w Wał - Rudzie, w bardzo pobożnej i rolniczej rodzinie Jana i Marii Kózków. Wyróżniła się swym religijnym zaangażowaniem, należała do wielu stowarzyszeń religijnych. Starała się pilnie poznać prawdy wiary i przekazywać je młodszemu rodzeństwo i innym dzieciom. Miłość do Boga i sprzeciw wobec grzechu pozostały dla niej najważniejsze. Ciało jej znajduje się w Zabawie. Prośmy przez Jej wstawiennictwo, aby nie zabrakło nam nigdy wrażliwości na znak krzyża, który codziennie czynimy na sobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie