VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 20 MAJA 2012 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Radujemy się, że Chrystus, nasz Pan pełen mocy i chwały, powraca do Ojca w niebie. Chociaż Jezus Zbawiciel opuszcza ziemię, to przecież nie pozostawia nas samych. On jest nieustannie z nami duchowo obecny i prowadzi nas, słabych ludzi, po drogach życia do swego królestwa w niebie. On prowadzi nas do wiecznego domu Ojca, gdzie dla każdej i każdego z nas jest przygotowane miejsce. I tylko od naszego postępowania zależy to, czy je osiągniemy. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby bieżące parafii. Bóg zapłać za życzliwe ofiary na ten cel.

czytaj więcej »»


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 13 MAJA 2012 r.

Rytm naszego życia chrześcijańskiego nadaje coniedzielna Eucharystia. W niej spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem, który pośród nas żyje i działa. On także i dziś, jak zawsze, pragnie obdarzać nas skarbami swojej miłości. Daje nam słowo, które nas oświeca i prowadzi, oraz swoje Ciało i Krew, które nas oczyszczają i umacniają. Jezus zaprasza nas także, abyśmy odnowili naszą wzajemną miłość ku sobie, czerpiąc z miłości, którą On nas umiłował. Przystąpmy z radością do ołtarza słowa i Ciała Pańskiego, jak do tego zachęca nas dzisiejszy psalm responsoryjny: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. (…) Cieszcie się, weselcie i grajcie! (…) Radujcie się wobec Pana, (…) bo nadchodzi”.

czytaj więcej »»


DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO I CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PIĄTEK 11 MAJA 2012 R.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie