III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 8 V 2011 r.

Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Biblijną, daje nam szczególną sposobność, aby wpatrując się w Biblię, zapytać siebie samego: czym ta Księga jest dla mnie. Przed chwilą uroczyście wnieśliśmy Pismo Święte, wierząc, że jego karty zawierają słowa, które przez wieki Bóg kierował do człowieka. Jak napisał natchniony autor, wszystkie zawarte w nim słowa służą nauczaniu, napominaniu, poprawianiu i kształtowaniu każdego człowieka. Trzeba tylko, abyśmy Biblię wnosili nie tylko do naszej świątyni, ale także do naszych domów, szkół i miejsc pracy tak, by jej słowa stawały się normą dla naszego postępowania. Uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność, aby ta Ofiara Eucharystyczna była miła Bogu i przyniosła nam pokrzepienie i umocnienie.

czytaj więcej »»


II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 1 V 2011 r. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W dzisiejszą niedzielę oddajemy szczególną cześć Miłosierdziu Bożemu. Wiemy, iż Boże miłosierdzie względem ludzi nie jest niczym ograniczone oraz, że każdy człowiek znajdzie w nim ratunek, jeśli szczerym sercem zwróci się ku niemu. Dziękując Panu Bogu za dar Jego miłosierdzia i Jego miłości do nas, równocześnie prośmy, abyśmy naprawdę chcieli i potrafili z tych nieocenionych darów korzystać – dla naszego duchowego dobra i wiecznego zbawienia. Dziękujmy dziś również Bogu za dar wyniesienia do chwały ołtarzy Apostoła Miłosierdzia – Sługi Bożego Jana Pawła II. Wszystko to, co wypełnia nasze serca, powierzmy Bogu w Eucharystii i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Za grzechy i zatwardziałość serc szczerze teraz przepraszajmy.

czytaj więcej »»


UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 24 IV 2011 r.


Wraz z całą wspólnotą Kościoła Chrystusowego przeżywamy dzisiaj najważniejsze święto religii chrześcijańskiej – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Niech budzi ona w naszych sercach radosną nadzieję, że i my kiedyś przejdziemy ze śmierci do nigdy niekończącego się życia, aby z miłością wpatrywać się w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa i dzielić radość nieba wraz z tymi, którzy przeszli z życia ziemskiego do wieczności. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie