Krzyż został włączony w granice administracyjne Tarnowa w roku 1958 i obecnie, obok Klikowej, stanowi najdalej na północ wysuniętą dzielnicę miasta. Od blisko półwiecza jest to dzielnica wciąż "budująca się". W tym spokojnym i zacisznym miejscu, położonym z dala od wielkomiejskiego zgiełku, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wyrosło największe w Tarnowie osiedle domków jednorodzinnych, ściągając do Krzyża tysiące nowych mieszkańców i ich rodziny. Budownictwo indywidualne kwitnie w dzielnicy nadal a rozbudowa osiedla dotyczy już nie tylko rozległych terenów między ulicą Krzyską a Nowodąbrowską ale też terenów położonych na wschód od ulicy Nowodąbrowskiej.
Asymilacja nowych mieszkańców dzielnicy następuje płynnie, w czym spory udział mają miejscowe instytucje i organizacje. Życie społeczności lokalnej zamieszkującej Krzyż skupia się wokół kilku takich organizmów. Ich współpraca, swoista symbioza, może być wzorem do naśladowania dla innych dzielnic miasta. Parafia pozostaje centrum życia dla największego grona mieszkających tutaj ludzi. Codzienne życie wielu, szczególnie najmłodszych, mieszkańców Krzyża koncentruje się przede wszystkim wokół cenionych w całym Tarnowie placówek oświatowych - Gimnazjum nr 6, Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Przedszkola nr 15. Do listy ważnych krzyskich instytucji dołączył niedawno reaktywowany Klub Sportowy ISKRA. Współpracę wszystkich tych instytucji wspiera, wybierana w powszechnych wyborach przez mieszkańców dzielnicy, Rada Osiedla nr 11. Rada reprezentuje mieszkańców Krzyża w organach samorządowych i różnego rodzaju instytucjach administracji państwowej. Poza koordynacją działań ks. Proboszcza, Rady Duszpasterskiej, dyrekcji szkół i przedszkola oraz Rad Rodziców a także zarządu klubu "Iskra", Rada Osiedla dba w sposób szczególny o ciągłą poprawę infrastruktury technicznej dzielnicy.

Szczegóły działu w przygotowaniu ...


© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie