Początki      Kościół       Obraz MBNP       Kalwaria KrzyskaPIERWSZA KAPLICA W KRZYŻU

Nazwa wzięła się najprawdopodobniej od Krzyża, który od niepamiętnych czasów stał na tzw. Krzyskiej Górze. Instytucjonalnie wieś "Krzyż" znana była już w XV wieku jako przynależna do rejonu Tarnowa. Posiadała już przed 1404 r. prawo niemieckie.
Pierwsza kaplica na terenie Krzyża została zbudowana przez mieszkańców w latach 1883/1884 jako spełnienie ślubu za odwrócenie straszliwej zarazy cholery, jaka grasowała w okolicach Tarnowa w 1873 roku. W wiosce Krzyż w ciągu trzech miesięcy zmarło na tę chorobę około 150 mieszkańców. Przerażeni mieszkańcy Krzyża błagali Pana Boga o zmiłowanie i złożyli ślub, że jeżeli Pan Bóg odwróci tę straszną zarazę, to gmina na własnym gruncie i własnym kosztem wybuduje, tam gdzie stał krzyż, kaplicę Bogu na podziękowanie. Ufność i wiara w opiekę Bożą nie zawiodła. Po kilku miesiącach zaraza ustała. Brak jednak środków opóźnił wypełnienie ślubu. Z nakładem wielkich wysiłków przystąpiono w 1883 roku do budowy kaplicy. Została ona ukończona w 1884 roku i uroczyście poświęcona pod wezwaniem PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 21 IX 1884 roku przez kanonika tarnowskiej kapituły katedralnej ks. Stanisława Walczyńskiego, z upoważnienia biskupa tarnowskiego J.A. Pukalskiego. W tej kaplicy umieszczono nad ołtarzem obraz Chrystusa Ukrzyżowanego wymalowany przez ks. J. Preibisza ze zgromadzenia Księży Filipinów w Tarnowie.

W czasopiśmie „Pogoń” z 1885 roku w numerze 23, na stronach 4-5 jeden z mieszkańców pisze:

„W miesiącu wrześniu 1884 roku poświęcony i do użytku publicznego oddany został mały kościółek, właściwie kaplica we wsi Krzyż, należącej do parafii tarnowskiej (…). I stanęła nareszcie na miejscu najwyżej w Krzyżu podniesionym tuż przy samym gościńcu kapliczka zaopatrzona w sygnaturkę, na której dzwonek umieszczony zwołuje na nabożeństwo popołudniowe i katechizację w każdą niedzielę i święto – od czasu zaś do czasu odprawia się tu Mszę Świętą. Kapliczka bowiem, o której mowa, zaopatrzona jest w ołtarz i przybory do Mszy odprawiania potrzebne.

Zasługuje tu na pozór drobna sprawa dlatego na uwagę czytającej Publiczności, że kapliczka wspomniana jest dziełem wyłącznie ofiarności chrześcijańskiej, i dowodzi, że ta ofiarność pomiędzy nami jest, i że z niej korzystając wiele bardzo możemy, a z pewnością więcej niż przy pomocy przymusowych ustaw i komitetów, np. takich jak komitet kościelny tarnowski, który nie może się zdobyć, już nie mówiąc na ozdobę naszej katedry, ale nawet na to, co koniecznie potrzebne, by od zniszczenia uratować dom plebański (…).

Nie tak zrobili w Krzyżu. Tu bez komitetu zwieźli piasek, wapno i cegły, zaś śp. Józef Szebesta za darmo zrobił plan, a potem zwieźli chłopi drzewo (…), a gdy mury stanęły, znaleźli Krzyżanie dobrodzieja w jednym z kanoników katedralnych, który bez komitetu, darował dzwonek na sygnaturkę i obraz wielki do ołtarza, a potem znowu bez komitetu Panny Urszulanki Tarnowskie darowały dwa ornaty z albą i przyborami do odprawiania Mszy świętej potrzebnymi – zaś niektóre Panie z Towarzystwa Różańca Żywego darowały obrusy trzy na ołtarz, dywan, poduszkę, a ks. Jan Oleksik, także bez komitetu darował krzyż na ołtarz – i stało się to tak po cichu, tak prędko, a tak serdecznie i tak ochoczo i bez sesji i bez protokołów – że zaledwie po roku się o tym dowiadujemy (…)”.


KOŚCIÓŁ W KRZYŻU I POWSTANIE PARAFII


W latach 1909-1910 kaplica w Krzyżu staraniem ks. Karola Suwady, wikariusza przy parafii katedralnej w Tarnowie oraz mieszkańców Krzyża została rozbudowana według projektu architekta Augustyna Tarkowskiego i odremontowany wg projektu arch. Marii Szymańskiej przez mistrza murarskiego Jana Marka do rozmiarów małego kościoła, który mógł pomieścić wiernych na Mszy Świętej. W niedzielę i święta dojeżdżali tutaj wikariusze katedralni dla odprawiania Mszy Świętej, co umożliwiło mieszkańcom krzyża ożywienie życia religijnego.

Odtąd mieszkańcy Krzyża rozpoczęli starania, by w Krzyżu powstała parafia. Po I wojnie światowej, dzięki ofiarności wiernych, a zwłaszcza Zofii, Partyka, która oddała na rzecz nowej parafii połowę swojego majątku, przygotowano grunt na utrzymanie kapłana i odpowiednie dla niego mieszkanie. Wobec tego faktu ówczesny biskup tarnowski Leon Wałęga, dekretem z dnia 10 V 1925r. erygował niezależną od parafii katedralnej PARAFIĘ W KRZYŻU.

Pierwszym proboszczem został ks. Jan Burgiel. Najdłużej pracował w parafii Krzyżu ks. Marian Sułek, mianowany proboszczem w 1937 roku, który zmarł 4 IX 1965 roku zyskując opinię troskliwego duszpasterza. Kościół w Krzyżu ucierpiał w czasie ostatniej wojny. Słabe fundamenty nie wytrzymały wstrząsów spowodowanych bombardowaniami i innymi eksplozjami. Zarówno strop, jak i mury kościoła zaczęły się rysować i pękać. Trudne czasy powojenne, a następnie choroba ks. Sułka stanęły na przeszkodzie podjęcia jakichś bardziej zdecydowanych prac przy kościele.

O dalszej historii Kościoła i Parafii czytaj tutaj.

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie