IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 CZERWCA 2008 ROK

Nasz życiowy dom może się ostać tylko wtedy, kiedy jest zbudowany na trwałym fundamencie. Dlatego przychodzimy do Boga, który jest „odwieczną skałą". Przychodzimy do Niego, bo Jego miłość do nas jest niezmienna i trwała. Na niej chcemy budować życie i dla niej żyć. Eucharystia, której sprawowanie rozpoczynamy, jest tej miłości potwierdzeniem. Niech pełne wiary i zaangażowania uczestnictwo w Najświętszej Ofierze stanie się nie tylko wyrazem naszej gotowości do oparcia życia na Bogu, ale również źródłem siły w mozolnym trudzie przezwyciężania własnych słabości.

czytaj więcej »»


VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 MAJA 2008 ROK

Zgromadziliśmy się wokół Chrystusowego ołtarza, aby poprzez uczestnictwo w Eucharystii uczcić Boga w pierwszy dzień tygodnia. Wyrażamy w ten sposób szczególną wdzięczność Bogu za to, że pozostał z nami pod postacią chleba. Obok daru Eucharystii nieustannie otrzymujemy od Boga wsparcie i pomoc. Każdy dzień naszego życia jest także Bożym darem, chociaż nie zawsze sobie to do końca uświadamiamy.Za to, że nie zawsze odpowiadamy na te dary wdzięcznością i ufnością, oraz za wszystkie nasze grzechy, przeprośmy teraz dobrego Boga, otwierając się poprzez akt żalu na Jego miłosierdzie.

czytaj więcej »»


UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - 18 V 2008 ROK

W dniu dzisiejszym, w uroczystość Najświętszej Trójcy, w Kościele katolickim rozważamy w sposób szczególny tajemnicę Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Tę tajemnicę Bóg odsłaniał przed ludźmi stopniowo. Dopiero dzięki dojrzałości w wierze człowiek może przyjąć misterium Trójcy Najświętszej. Prośmy Trójjedynego Boga, byśmy jako uczniowie Chrystusa nie tylko wierzyli, ale i wyznawali tę wielką tajemnicę wiary. Prośmy także, aby nie brakło nam nigdy wrażliwości na znak krzyża, który codziennie czynimy na sobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz przeprośmy Boga w Trójcy Jedynego za wszystkie nasze przewinienia, zwłaszcza przeciwko wierze w Niego. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby parafii.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie