XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2 LIPCA 2006 ROK DZIEŃ MODLITW O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA KAPŁAŃSKIEGO

Wakacje, które się rozpoczęły, są czasem danym nam przez Boga dla odpoczynku. Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku, by nabrać nowych sił do pracy i nauki. Wszyscy możemy się czuć zmęczeni trudem roku szkolnego, czy pracy zawodowej. Dzisiaj Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". On nas zaprasza do siebie, ale również wychodzi naprzeciw, niosąc radosną nowinę o zbawieniu. Czyni to zwłaszcza poprzez posługę kapłanów. Dlatego dziś, jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, obchodzimy diecezjalny Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o kapłanach, zwłaszcza tych, których Bóg postawił na naszej drodze życia. W czasie dzisiejszej Eucharystii, adorując Chrystusa, módlmy się o świętych kapłanów, ponieważ za ich pośrednictwem Bóg zechciał wypełnić swoją obecnością nasze codzienne życie. Prośmy także o nowe powołanie kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. Uczyńmy to podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca.

czytaj więcej »»


XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 CZERWCA 2005 ROK ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJACEJ POMOCY

W dzisiejszą Uroczystość Odpustową zwracamy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki Nieustającej Pomocy. Wiele naszych modlitw zanoszonych do Boga za pośrednictwem Maryi składamy właśnie na ręce Matki Bożej Nieustającej Pomocy, mając pewność, że nigdy nie ustaje Ona w okazywaniu nam swojej opieki i macierzyńskiej miłości. Zawsze możemy liczyć na naszą matkę w niebie. Czy jednak Ona może liczyć na nas swoje dzieci? Jak łatwo zapominamy, że otrzymywane dary zobowiązują nas nie tylko do wdzięczności, ale również do podzielenia się z innymi okazaną miłością
Bardzo serdecznie witamy Ks. Mgr Zbigniewa Guzego, który wygłosi na Mszach świętych do południa kazania.

czytaj więcej »»


XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 CZERWCA 2006 ROK

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię”. „Jest ono jak ziarnko gorczycy”. W tych słowach z dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus porównuje królestwo Boże do nasiona wrzuconego w ziemię i do ziarnka gorczycy. Dzisiejsza liturgia zachęca nas, abyśmy z zainteresowaniem i zarazem z życzliwością spojrzeli na tych wszystkich, którzy pracują na roli. Zachęca nas również, abyśmy szanowali owoce ziemi i w sposób właściwy nimi dysponowali. Prośmy Boga w czasie Eucharystii o siły do cierpliwego zasiewania, jak ziarnka gorczycy, słów Ewangelii i dobrych czynów.
Składka dzisiejsza na tacę jest przeznaczona na potrzeby bieżące parafii z tytułu jej prowadzenia. Bóg zapłać za życzliwe ofiary na ten cel.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie