UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 16 IV 2006 ROK 2006-04-15

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. Tymi słowami liturgia zachęca nas dziś do radości, gdyż uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jest świętem nadziei. Nadzieja chrześcijańska, choć podejmuje ludzkie oczekiwania, które inspirują działania człowieka, oczyszcza je i ukierunkowuje na królestwo Boże, to jednak je przekracza. Jest tak dlatego, iż opiera się na tym jedynym, decydującym wydarzeniu – zmartwychwstaniu Chrystusa, które radykalnie zmieniło wszystko i otworzyło przed człowiekiem nowe horyzonty.
Przez to wydarzenie Jezus pragnie rzeczywiście przemienić życie każdego z nas, wyzwalając nas z tego co złe, martwe i chore. Jeśli przyjmiemy z wiarą to Słowo Boże, to stanie się ono faktem w naszym życiu.

1. Msze św.: jak zawsze w niedziele, czyli jeszcze o godz. 9.00, 10.30, 12.00.
Po południu o godz. 15.00 Msza św. połączona z udzielaniem Sakramentu Chrztu św. Nieszpory świąteczne będą o godz. 17.30 a po nich Msza św. wieczorna o godz. 18.00

2. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszporów nie będzie. Składka na tacę jak zwykle w Poniedziałek Wielkanocny jest przeznaczona na KUL i PAT w Krakowie i Tarnowie.

3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego będzie po wieczornych Mszach świętych, które będą o godz. 18.00.

4. W środę pamiętajmy o Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 połączona z Nowenną do Miłosierdzia Bożego.

4. W przyszłą niedzielę II Wielkanocy, przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to święto Caritasu. Jak co roku z okazji tego święta w naszej parafii składamy dary materialne dla potrzebujących zwłaszcza w naszej parafii. Przyjmować je będą Panie z naszej Caritas w sali Domu Katechetycznego od godz. 14.00 – 18.00.

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Drogim Parafiankom i Parafianom za liczny i pobożny udział w Liturgii Wielkiego Tygodnia , w Adoracjach przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Dziękujemy tym, którzy je przygotowali i prowadzili. Dziękujemy także za liczny udział w Gorzkich Żalach i w Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście oraz za ich przygotowanie i prowadzenie. Serdecznie dziękuję Księżom: Ks. Profesorowi Stanisławowi, Ks. Katechetom: Tadeuszowi i Pawłowi. Dziękuję Siostrom Zakonnym, szczególnie Siostrze Zakrystiance i Siostrze Ewie, p. Organiście, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Młodzieńcom trzymającym straż przy Grobie Pańskim. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania godnego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy za sprzątanie kościoła oraz za wykonanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Bożego. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty w czasie Gorzkich Żali. Efekty waszych ofiar widać w kościele. Wszystkim niech wynagrodzi Chrystus Cierpiący i Zmartwychwstały. Bóg zapłać.

6. Radosne „ Alleluja” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość wielkanocnych świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jako wierzący pragniemy aby wiara w to, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w nim w każdym wymiarze, zwłaszcza w wymiarze społecznym i narodowym. Niech budzi ona naszą wiarę na lepszą przyszłość opartą na prawdzie, sprawiedliwości i miłości wzajemnej. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich swoimi łaskami, darzy zdrowiem, siłą i radością. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w głoszeniu wspaniałej prawdy naszej wiary. Szczęść Boże Wam Drodzy Parafianie, Waszym i naszym Gościom, na radosne przeżywanie świąt i na cały wielkanocny tydzień.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie