XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 LIPCA 2016 r. 2016-07-30

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy
w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.


1. Msze św. według porządku wakacyjnego 7.00, 9.00, 11.00. Wieczorna Msza święta jak zwykle o godz. 18.00.

2. Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

3. Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu. To dobra okazja, by ćwiczyć wolę i ducha.

4. Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę p.w. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszek otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

5. We środę po wieczornej Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6.  W pierwszy czwartek jest liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Bogu za dar Eucharystii oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej. Modlimy się też za naszego Ks. Proboszcza. Msza wotywna  o Chrystusie Wiecznym Kapłanie o godz. 18:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca sierpnia. Spowiedź przed I piątkiem będzie w  czwartek i piątek od godz. 17.00. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 7.45. Prosimy zgłosić ich w zakrystii i usłużyć dwoma samochodami. Składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby misyjne Kościoła.

8. W sobotę Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten sposób pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Msze św. rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 18.00.

9. W przyszłą niedzielę składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby bieżące parafii. Wydatków mamy dużo, dlatego Bóg zapłać za każdą życzliwą ofiarę. W drugą niedzielę sierpnia zawsze ofiary na tacę przeznaczone są na KUL i PAT. Ponieważ w II niedzielę miesiąca zbieramy ofiary na bieżące potrzeby parafii, dlatego ofiary na tacę na KUL i PAT będą przeniesione na 15 sierpnia.

10. Przypominamy o zapisach na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Koszt uczestnictwa w tegorocznej PPT wynosi 90 zł (warto zarezerwować w budżecie dodatkowe kilka zł na pamiątkowy podkoszulek grupowy na wejście na Jasną Górę), druga osoba z domu płaci 60 zł, a każde następne dziecko (do klasy VI włącznie) tylko 20 zł. Osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć pełnoletniego opiekuna, jest to warunek ubezpieczenia PPT.

11. Zachęcamy do nabycia „Gościa Niedzielnego” w którym  między innymi o rozśpiewanej młodzieży, która przyjechała do nas z całego świata na Światowe Dni Młodzieży, dniu wspólnoty w Starym Sączu oraz - jakim młodzieńcem był papież Franciszek? - Pan Jezus nakazał miłować nieprzyjaciół.

12. Obchodzącym w tym tygodniu swoje osobiste uroczystości, zwłaszcza urodziny i imieniny, przekazujemy zapewnienie o naszej życzliwości. Swoje pozdrowienia kierujemy do korzystających z wakacyjnego odpoczynku. Pomódlmy się także o życie wieczne dla ostatnio zmarłych parafian. Życzymy wszystkim parafianom i gościom dobrej niedzieli i błogosławionego  tygodnia. Przyjmijmy błogosławieństwo. Boże.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie