Kurs FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA podczas celebracji liturgicznych 2015-02-15


Kurs odbędzie się w sobotę 21 marca 2015 r. w Auli Jana Pawła II przy Katedrze w Tarnowie (ul. Kapitulna 2). Rozpoczęcie o godz. 9.00 zakończenie wykładów planowane jest około godz. 15.00 (przewidziana jest również krótka przerwa obiadowa).


Warunkiem otrzymania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie jest udział w całym dniu szkoleniowym. Na zakończenie, w dniu kursu, będą wręczane certyfikaty; natomiast imienne identyfikatory, niezbędne do okazywania kapłanom przed celebracją liturgiczną, zostaną wysłane pocztą do każdego z uczestników.
W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat i mają pisemną zgodę-skierowanie od swojego proboszcza. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy należy pobrać poniżej i wypełnić wymagane dane osobowe a następnie udać się do swojego księdza proboszcza i poprosić o wyrażenie zgody na udział w takim kursie (on też powinien wypełnić część formularza jemu właściwą).
Wypełniony i opieczętowany formularz należy przywieźć w dzień rozpoczęcia kursu i wręczyć je prowadzącemu (ks. dr Andrzej Dudek). Należy dołączyć do niego:
1. dwie fotografie legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm)
2. oraz 100 zł na pokrycie kosztów kursu.

Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (telefonicznie: 14 631 73 80 lub mailowo: wydzdusz@diecezja.tarnow.pl) do dnia 18 marca 2015 r. – należy podać imię i nazwisko osoby która chce uczestniczyć w kursie.

Ponadto, aby ułatwić przygotowanie certyfikatów i identyfikatorów, należy również do 18 marca wysłać na adres mailowy prowadzącego kurs – andud_80@icloud.com – następujące pliki:
1. Dane osobowe z formularza zgłoszeniowego lub w załączniku wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie tekstowym (.doc lub .docx)
2. Zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej .JPEG (300 dpi, lub 420 x 540 pikseli). W temacie e-maila należy wpisać „Kurs foto - nazwisko i imię”.

Szczegóły i formularz na stronie : http://diecezja.tarnow.pl/index.php/kuria/komunikaty/5681.html


Kuria Diecezjalna w Tarnowie
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie