UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 CZERWCA 2006 ROK 2006-06-03

Każda niedziela jest wspomnieniem „pierwszego dnia tygodnia”, w którym Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Wydarzenie z Wieczernika trwa nadal. Duch Święty przychodzi, żyje i wciąż działa w Kościele. Przez sakramenty Chrztu i Bierzmowania zostaliśmy obdarowani Jego mocą. On uzdalnia nas do modlitwy, nawrócenia serca i podjęcia dzieła ewangelizacji. Przeżywając dziś pamiątkę Pięćdziesiątnicy, wołajmy z wiarą, by Duch Święty przyszedł i odnowił oblicze ziemi, by odnowił nasze życie wiary, by napełnił serca wiernych swoją obecnością, by oświecił umysły światłem prawdy i rozpalił w nas ogień miłości braterskiej. O odnowienie w nas darów Ducha Świętego prośmy w czasie tej Eucharystii jak również w czasie Adoracji po Mszy świętej z racji I niedzieli miesiąca.


1. Dzisiejsze święto często nazywane jest w Polsce Zielonymi Świętami. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je już w czasach apostolskich. Jest uroczystością upamiętniającą początek publicznej działalności Kościoła. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano katechumenom Sakramentu Chrztu.

2. Jutro drugi dzień świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W czasie trwania II Soboru Watykańskiego polscy biskupi złożyli Pawłowi VI prośbę o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie Jej Macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. W czasie uroczystości zamknięcia II Sesji Soborowej 21 listopada 1964 roku papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła.

3. Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 do południa i po południu o godz. 16.00 i 18.00. Chociaż jest to dzień pracy i nauki, starajmy się jednak zachować w miarę możności jego religijny i świąteczny charakter uczestnicząc we Mszy świętej.

4. W tym tygodniu nabożeństwo do Serca Pana Jezusa będzie po Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie na nie zapraszamy. Podobnie w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W piątek przypada Dzień Skupienia i Modlitw do Chrystusa Ukrzyżowanego oraz całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 6.30 Godzinki o Męce Pańskiej, o 7.00 Msza św. a po Niej Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna Franciszkański Zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas. Adoracja potrwa do godz. 17.40 według wyznaczonego porządku, który wisi w gablocie
ogłoszeń. O godz. 17.40 będą Podziękowania i Prośby do Chrystusa Ukrzyżowanego z Litanią do Serca Pana Jezusa O godz. 18.00 Msza święta z kazaniem i ucałowanie Relikwii Krzyża Świętego. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w tym czerwcowym dniu Skupienia.
Zapraszamy także na Drogę Krzyżową o godz. 20.00 w intencji Sługi Bożego Ojca św. Jana Pawła II o rychłą Jego beatyfikacje i kanonizację. Łączmy się we wspólnej modlitwie o którą także prosił podczas ostatniej pielgrzymki w Kalwarii.


5. W sobotę zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych. Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 17.00 po Niej Litania do Serca Pana Jezusa.

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Po Mszy św. o godz. 7.00 będzie nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Matek.

7. W związku z dramatem, jaki przeżywają mieszkańcy wyspy Jawa w Indonezji, którą nawiedziło tragiczne trzęsienie, Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej w porozumieniu z Ks. Biskupem Ordynariuszem Wiktorem Skworcem prosi o zorganizowanie zbiórki do puszek na pomoc poszkodowanym w tej tragedii. Taka zbiórka będzie w przyszłą niedzielę przed kościołem. Można też wpłacać na konto bankowe Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Legionów 30, 33- 100 Tarnów na numer 49 1020 4955 0000 7202 0008 9615 z dopiskiem: Indonezja. Natomiast comiesięczna składka na potrzeby bieżące będzie przeniesiona na III niedzielę miesiąca.

8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki świętych patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

9. W minionym tygodniu odszedł do Pana + Krzysztof Breński l. 39. Rodzinie składamy wyrazy współczucia chrześcijańskiego a Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jazu a nasz Panie...

10. We wtorek o godz. 5.00 wyrusza pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Lichenia i Krakowa – Łagiewnik. Jest jeszcze kilka miejsc. Prosimy o punktualność.

11. Dzisiejsza Uroczystość kończy Okres Wielkanocny. Niech Duch Święty umacnia nas w codziennym życiu, abyśmy byli świadkami Chrystusa w każdym miejscu i w każdym czasie. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże. Pozostańmy na wspólną krótką Adorację.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie