KOMUNIKAT RADY DUSZPASTERSKIEJ 2013-05-05

Drodzy Sąsiedzi i Przyjaciele - Mieszkańcy Parafii Św. Krzyża w Tarnowie!

Po raz pierwszy zwracamy się do was jako nowo wybrana Rada Duszpasterska.Przyjmijcie nasze szczere podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem i wybór do Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Zapewniamy, że pracę w Radzie Duszpasterskiej podejmujemy z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem we wszystkie sprawy parafii. Spodziewamy się jednak, Waszej stałej pomocy w wypełnianiu tej zaszczytnej Misji, którą swoim zaufaniem nam powierzyliście. Już tylko po bardzo wstępnym zapoznaniu się ze stanem wszystkich dziedzin działalności parafii, wiemy jak wiele pracy i problemów jest przed nami. Wiemy też, że tylko przy Waszym (a właściwie Naszym Wspólnym), wsparciu, zaangażowaniu i samopomocy, możemy je kolejno
rozwiązywać.

Najważniejszymi są oczywiście dobra organizacja i prowadzenie codziennej, ustawicznej pracy duszpasterskiej, stałe kształtowanie Ducha modlitwy w środowisku parafialnym oraz pomoc wszystkim ubogim i potrzebującym, zgodnie zresztą z przesłaniem i przykładem Ojca Świętego Franciszka.

Dla realizacji tych wyzwań przez ludzi żyjących na ziemi, niezbędny jest jednak czynnik materialny w postaci odpowiednich miejsc wraz z wyposażeniem i osób w nich pracujących. Te miejsca to oczywiście kościół i obiekty sakralne z nim związane a osoby pracujące to księża, siostry zakonne, parafialne grupy modlitewne i charytatywne oraz my wszyscy. Właśnie te miejsca pilnie wymagają interwencji nas parafian, - interwencji głównie o charakterze remontowo-budowlanym i wyposażeniowym.

Wiąże się to oczywiście z koniecznością poniesienia olbrzymich wydatków finansowych. Indywidualnie dla każdego z nas, praktycznie niemożliwych do udźwignięcia, ale wspólnie jako społeczność parafialna i przy rozłożeniu na lata, możliwych do zrealizowania. Udowodniliśmy to zresztą wielokrotnie w przeszłości. Jako pierwszą do wykonania pracę remontową (dlatego pierwszą bo już ją rozpoczęliśmy), proponujemy remont Domu Sióstr Zakonnych pracujących w naszej parafii oraz wygospodarowanie w nim i urządzenie pomieszczenia dla działalności Rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Do tej pory Dom Sióstr (który jest własnością parafii), nie spełniał nieomal podstawowych warunków użytkowych a koszty jego utrzymania są bardzo wysokie. W następnej, a właściwie tej samej kolejności, koniecznym jest remont wszystkich, głównych drzwi wejściowych do naszego kościoła, które uległy już bardzo znacznej degradacji. Kolejnym problemem jest mocno zniszczony i przeciekający dach Plebani, co powoduje postępującą degradację budynku Plebani a przede wszystkim bardzo utrudnia zamieszkanie naszym księżom wikarym - zwłaszcza w okresie zimowym. W niedługim czasie będziemy zmuszeni do przebudowy ogrzewania naszego kościoła, które przestaje już być sprawne a jego funkcjonowanie pociąga za sobą olbrzymie koszty. Już teraz musimy także mieć na uwadze remont dachu i orynnowania kościoła.

Ponadto, jest jeszcze wiele innych problemów i potrzeb, ale tych na razie nie wymieniamy i proponujemy przesunąć na czasy późniejsze.

Tradycyjnie zatem zwracamy się do Nas wszystkich z apelem o kolejną mobilizację w ofiarności i wsparcie tych ważnych dla każdego z nas działań. Przez każdego wedle posiadanych możliwości i przy założeniu, że każdy przysłowiowy „wdowi grosz”, ofiarowany na sprawy ważne i bliskie sercu, przemienia się w górę złota.

Pamiętając o starym, dobrze sprawdzonym już przez lata zwyczaju, postanowiliśmy jako Rada Duszpasterska powrócić do comiesięcznej zbiórki ofiar przed drzwiami kościoła, do skarbonki z napisem „REMONT”. Zbiórki te odbywać się będą w każdą 3-cią niedzielę miesiąca, przed każdą Mszą Świętą a prowadzić je będą upoważnieni członkowie Rady Duszpasterskiej. Pierwsza zbiórka ofiar w niedzielę 19-go maja. Niezależnie od zbiórek przed kościołem, cały czas istnieje także możliwość, szczególnie dla osób chcących skorzystać z ulgi podatkowej, przekazania ofiar-darowizn „na cele kultu religijnego”, na parafialne konto bankowe. Zebrane ofiary w całości przeznaczone zostaną na sfinansowanie tych prac, które wymieniliśmy wcześniej, a na koniec każdego roku Rada Duszpasterska zda sprawozdanie o ilości zebranych ofiar i sposobie ich wykorzystania.

Ofiarności Waszych otwartych serc polecamy sprawy naszego kościoła parafialnego. Wszystkim przyszłym ofiarodawcom na rzecz remontów parafialnych z góry składamy serdeczne „ Bóg Zapłać”. Szczere podziękowania i wielkie „ Bóg Zapłać” także tym wszystkim, którzy już złożyli swoje ofiary - dzięki nim prace już trwają.

Rada Duszpasterska Parafii Św. Krzyża i MBNP, składa wszystkim mieszkańcom parafii, najlepsze pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności i niezawodnej Opieki Bożej.

Szczęść Boże !
Rada Duszpasterska<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie