XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 WRZEŚNIA 2012 ROK ODPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 2012-09-16

Dzisiaj nasza parafia przeżywa Uroczystość Odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestnicząc we Mszy Świętej, która jest uobecnieniem Chrystusowej Ofiary Krzyża, pragniemy jako uczniowie Chrystusa uczyć się od Niego przyjmowania krzyża, którego ciężaru doświadczamy w naszym życiu. Chcemy także ożywić naszą wiarę w jego zbawczy sens, który odsłania prawda o zmartwychwstaniu. W dniu dzisiejszym jest także okazja, aby na nowo dokonać przyjęcia i podwyższenia krzyża w swoim sercu, poprzez przyjęcie z posłuszeństwem Bożej woli. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Mszy Świętej, przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, zwłaszcza za grzechy, które świadczą o naszym sprzeciwie wobec krzyża.
1. Msze Św.: 7.00, 9.00, o godz. 11.00 – Uroczysta Suma z procesją eucharystyczną pod przewodnictwem O. dra Ryszarda Bożka rektora Seminarium OO. Redemptorystów z Tuchowa. Po południu o godz. 17.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Krzyskiej. Zapraszamy na nią bardzo serdecznie. Po niej o godz. 18.00 wieczorna Msza Święta.

Dzisiaj w naszej świątyni każdy może zyskać Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: łaska uświęcająca, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu. Korzystamy też z możliwości ucałowania Relikwii Krzyża świętego po Mszach świętych.

2. Dziękujemy serdecznie za liczną obecność na naszym parafialnym Odpuście wszystkim naszym Drogim Parafiankom i Parafianom a szczególnie Gościom, Pielgrzymom do Chrystusowego Krzyża. Dziękujemy tym wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli i prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w tygodniu przygotowującym nas do parafialnego Odpustu. Niech Chrystus cierpiący na Krzyżu udzieli wszystkim błogosławieństwa i tak potrzebnych łask w naszym życiu. Bóg zapłać.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom ul. Modrzejewskiej i Ćwiklińskiej za pomoc w ubiorze kwiatami naszego kościoła i złożoną ofiarę 940 złotych na ten cel Bóg zapłać. Dziękujemy także Siostrze Albinie i tym, którzy Jej pomagali przy wystroju kościoła.

3. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy świętej o godz. 18.00.


4. W czwartek zapraszamy dzieci klas II i Ich Rodziców na spotkanie modlitewne przed I Komunią świętą. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00.

5. Zgodnie z ustaleniami w czasie Wizytacji w sobotę 22 IX o godz. 7.00 rano będzie Msza święta dla całej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prosimy o sumienna obecność.

6. Od przyszłej niedzieli powracamy do porządku odprawiania Mszy świętych w ciągu roku. Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00.

7. Przypominamy należącym do róż różańcowych o obowiązku uczestniczenia raz w miesiącu w zmianach tajemnic różańcowych i wspólnej modlitwie. Traktujmy to zadanie jako miłość wyrażaną do Matki Bożej Różańcowej i jako potrzebę serca a nie przykry obowiązek. Zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00.

8. Również w przyszłą niedzielę składka na tacę będzie przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy w imieniu Ks. Biskupa serdeczne Bóg zapłać.

9. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Ich świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

we wtorek, 18 września – święty Stanisław Kostka, patron młodzieży polskiej i Polski; w czwartek, 20 września – święty Andrzej Kim Taegon, pierwszy kapłan koreański i jego 103 towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w XIX wieku; w piątek, 21 września – święty Mateusz, Apostoł i Ewangelista. Zanim Chrystus go powołał, był celnikiem w Kafarnaum. Apostołował w Palestynie wśród Żydów. Dla nich między 50 a 60 rokiem napisał księgę Ewangelii. Wskazywał, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi.


11. We wtorek pielgrzymka do Kałkowa – Godowa i Sandomierza wyrusza spod kościoła o godz. 5.30. Są jeszcze wolne miejsca bo Pawęzów nie zgłosił uczestników.
12. Wczoraj odbył się pogrzeb tragicznie zmarłej + Anny Sacha l. 21. Rodzinie składamy wyrazy współczucia oddając Ją Opiece Bożej a duszę zmarłej polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…


13. Umocnieni udziałem we Mszy Świętej, która jest uobecnieniem krzyżowej ofiary naszego Pana, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech krzyż Chrystusa znaczy naszą codzienność, by była świadectwem, że dokonało się w naszym życiu jego podwyższenie.

Podejdźmy też ucałować Relikwie Krzyża Świętego. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.


OGŁOSZENIA DODATKOWE


1. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie media mają ogromną siłę, bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy z nas bierze na siebie odpowiedzialność, jak wykorzysta myśli, które z nich płyną. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas i pracowników mediów, by triumfowała prawda i dobro.


2. W dniach 16 -22 września 2012 r. będziemy w Polsce przeżywać II Tydzień Wychowania. Towarzyszyć na będzie temat: Wychowywać...ale jak? Wychowywać do pełni człowieczeństwa. Z tej okazji jest List Pasterski Episkopatu, który nosi tytuł „ Kościół domem życia, wiary i miłości”.


Tekst jest umieszczony na stronie internetowej naszej parafii i gablocie ogłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się z nim.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie