XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 LIPCA 2011 r. 2011-07-17

Wszyscy doświadczamy impulsów do takich działań, które są wyraźnie sprzeczne z miłością. Pojawiają się często, a intensywność, z jaką się nam narzucają wywołuje wrażenie, że należy się im poddawać jako czemuś „naturalnemu”. Taka postawa nie znajduje uznania w oczach Jezusa, który w dzisiejszej ewangelii pokazuje nam perfidię działania złego ducha, siejącego taki chwast, który jest bardzo podobny do zboża. I jak mimo podobieństwa do zboża chwast pozostanie chwastem, tak zło, choć przemieszane z dobrem, zawsze pozostanie złem. Istnieje więc obiektywna granica między dobrem a złem, podobnie jak istnieje różnica między chwastem a pszenicą. Zanim przystąpimy do Uczty eucharystycznej, uznajmy przed miłosiernym Ojcem, że drogi prowadzące do Boga często mylą się nam z bezdrożami wiodącymi ku szatanowi, ku zatraceniu.

W imieniu Ks. Rektora dziękujemy za złożone dziś ofiary na tacę na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

Msze św. 7.00, 9.00, 11.00. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Przypominamy, że w czasie wakacji nie ma Nieszporów.

W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy św. wieczornej.

3. W przyszłą niedzielę 24 lipca po Mszach św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00, będzie poświęcenie i błogosławieństwo pojazdów. Wszystkim kierowcom potrzeba błogosławieństwa Bożego w sprawnym kierowaniu pojazdem. Tego błogosławieństwa potrzeba także wszystkim podróżującym, bowiem nasze życie bez codziennego korzystania z jakichkolwiek środków transportu, staje się właściwie niewyobrażalne. Skorzystajmy, więc z możliwości uproszenia Bożej łaski w podróży.

4. Również w przyszłą niedzielę nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców.

5. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na pomoc w budowie kościoła w Słopnicach koło Limanowej. Nasza parafia została wyznaczona na parafię patronacką. Kazania wygłosi ks. Proboszcz ze Słopnic i zbierze ofiary na ten cel.


6. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: Błogosławieństwa Bożego i opieki Ich Świętych Patronów. Jak zwykle zapraszamy do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.


7. Planujemy kolejną pielgrzymkę wakacyjną w Bieszczady do Sanktuarium Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, do Sanktuarium św. Jana w Dukli i do Komańczy gdzie był więziony Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Wyjazd w dniu 9 sierpnia o godz. 5.30. Koszt przejazdu i ubezpieczenia 40 złotych. Zapisy w zakrystii u Siostry.

9. Wspólnota Kościoła, którą tworzymy, nigdy nie była i nie będzie wspólnotą ludzi idealnych. Nie możemy jednak stać obojętnie, gdy widzimy zło. Musimy reagować, prosząc dobrego Boga, by pomógł nam wytrwać w Jego łasce i nie pozwolił omamić się złu, które szatan podsuwa nam często pod pozorem dobra. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.

OGŁOSZENIA DODATKOWE


1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata!


2. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wakacyjnie wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.


3. W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.


W niedzielę, 24 lipca – świętą Kingę, która prowadziła życie pokutne najpierw w białym małżeństwie, a po śmierci męża w ufundowanym przez siebie klasztorze klarysek w Starym Sączu. W tym dniu Samorządowcy z całego kraju są zaproszeni do Starego Sącza na odpust ku czci św. Kingi –swojej patronki. Św. Kinga ukazuje swoim życiem jak można połączyć głęboką wiarę w Boga z pracą na rzecz państwa. Ludzie sprawujący władzę mogą uczyć się od swojej patronki tej harmonii.

Tegoroczny odpust ku czci św. Kingi w Starym Sączu będzie przebiegał pod hasłem „W komunii z Bogiem i z świętymi”.

Centralna uroczystość z udziałem samorządowców odbędzie się w niedzielę 24 lipca. O godzinie 10.00 rozpocznie się procesja z relikwiami św. Kingi na ołtarz papieski. O 11.00 sumie odpustowej będzie przewodniczyć bp Wiktor Skworc ordynariusz diecezji tarnowskiej. Po Mszy św. wierni w procesji powrócą z relikwiami do sanktuarium.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie