Komunikat Biskupa Tarnowskiego po wizycie Ad limina apostolorum 2005-12-11

Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!

Po powrocie z wizyty Ad limina apostolorum – do progów apostolskich, przekazuję Wam apostolskie błogosławieństwo i serdeczne pozdrowienia Benedykta XVI. Podczas audiencji prywatnej, w piątek 2 grudnia, złożyłem Ojcu Świętemu głębokie wyrazy szacunku, miłości i jedności od całego Kościoła tarnowskiego.


Wizyta do progów apostolskich jest nie tylko kanoniczną powinnością, ale przede wszystkim potrzebą serca każdego biskupa diecezjalnego. Spotkanie z Następcą św. Piotra wyraża bowiem głęboką więź Kościoła lokalnego z widzialną Głową Kościoła powszechnego.
Jedność uczniów, o którą gorąco modlił się Chrystus w Wieczerniku, była w ciągu wieków narażana na ciężkie próby. Dzieje się tak nadal także w naszych czasach. Również wspólnocie Kościoła XXI wieku nieobce jest dramatyczne zjawisko, opisane przez Apostoła Narodów: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli(2 Tm 4,3).

Bracia i Siostry!
Niech słowa św. Pawła będą dla nas wszystkich pasterskim ostrzeżeniem. Teraźniejszość i przyszłość Kościoła należy budować na fundamencie jedności z Piotrem, którego następcą jest dziś papież Benedykt XVI, na poszanowaniu zdrowej nauki Kościoła, szczególnie Soboru Watykańskiego II, na pasterskim nauczaniu biskupa, będącego we wspólnocie z następcą św. Piotra.
Z perspektywy Watykanu widać wyraźnie jak każdy przejaw kościelnej jedności i miłości służy rozwojowi Ludu Bożego. Kościół na całym świecie dynamicznie się rozrasta. Przywołując motyw radosnej wdzięczności, jakim pulsuje dzisiejsze II czytanie mszalne, cieszymy się, iż w tym dynamizmie wiary mamy - jako Kościół tarnowski - swój udział. Wystarczy tu wspomnieć choćby zastępy naszych misjonarzy (niedawno odwiedziłem tych, posługujących w Ekwadorze) czy rzesze kolędników misyjnych, którzy wnet nawiedzą nasze domy.

Drodzy Diecezjanie!
Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia, uobecniające tajemnicę Wcielenia Bożego Syna, staną się radosnym spotkaniem z jedynym Zbawicielem człowieka. Niech nowo narodzony Chrystus obdarzy każdego z Was pokojem, radością i nadzieją. Mocą płynącą z Jego darów przywracajcie nadzieję ubogim, mocą Eucharystii i modlitwy budujcie jedność rodzin, parafialnych wspólnot, błogosławioną jedność Kościoła, która w świecie rozdartym przez różne podziały spaja rodzinę ludzką i pomnaża liczbę dzieci Bożych.
Pozostając w łączności wiary i modlitwy, świąteczny czas narodzenia Pańskiego znaczę pasterskim błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie