VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 16 MAJA 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 2010-05-16

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla nas przypomnieniem, że i nasza ojczyzna jest w niebie, że i nasze życie zmierza do tego samego celu – być na wieki z Bogiem w niebie. Podobnie jak Apostołowie, również i my winniśmy patrzeć do góry i wypełniać wszystko to, czego od nas oczekuje Chrystus.

Świadomi swojej słabości i braku wierności w podążaniu ku domu Ojca, na początku Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, które zamykają nam drogę do nieba.


Ofiary złożone dziś na tacę są przeznaczone na pokrycie kosztów prądu i gazu. Bóg zapłać za każdą życzliwą ofiarę na ten cel.


1. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci klas III przeżyją Rocznicę I Komunii świętej.

Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Majowe o godz.17.30. Po nim Msza św. o 18.00.


2. Przez kolejne majowe dni razem z Maryją modlitewnie oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. Wieczorem o godz. 18.00, codzienną Eucharystią i majowym nabożeństwem łączymy także Nowennę do Ducha Świętego a w środę także Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Włączmy się licznie w tę modlitwę, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.

W środę po wieczornym nabożeństwie w Domu Katechetycznym kolejne spotkanie formacyjne dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prosimy o sumienną obecność.


3. W piątek o godz. 20.00 Droga Krzyżowa w intencji Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. Jeśli pozwoli pogoda Droga Krzyżowa będzie na Kalwarii Krzyskiej. Prosimy o liczniejszy udział.


4. W przyszłą niedzielę zakończenie okresu wielkanocnego. Będziemy obchodzili Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców


5. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku proponujemy aby Msza święta była sprawowana przy Hostelu na ul. Modrzejewskiej a po niej procesja eucharystyczna do kościoła ulicami Modrzejewskiej, Solskiego, Woszczerowicza i Krzyską. Mieszkańców tego regionu koło Hostelu zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po wieczornym nabożeństwie przed budynkiem. Dwa Ołtarze będą przy ul. Solskiego i dwa przy ul. Woszczerowicza. W przygotowanie ołtarzy prosimy o włączenie się sąsiednich ulic.


6. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: potrzebnego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.


7. W minionym tygodniu odeszli do Pana + Jan Kołpa l. 86, którego pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 15.00 i + Genowefa Walat l. 82, której pogrzeb będzie we wtorek o godz. 16.00. Rodzinom składamy wyrazy współczucia a Ich dusze polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie….


8. Przez uczestnictwo w dzisiejszej liturgii oddaliśmy Bogu chwałę i zostaliśmy napełnieni Jego łaską. Niech przyjęcie Jego błogosławieństwa rozpali w nas pragnienie zakosztowania już tu, na ziemi, przedsmaku nieba i tęsknotę za przebywaniem z Nim na zawsze w Jego królestwie. Na cały tydzień wszystkim życzymy Szczęść Boże.


ZAMYŚLENIA NIEDZIELNE

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego stanowi dopełnienie tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Definitywnie bowiem zakończyła się widzialna obecność Chrystusa pośród swoich uczniów. Nie oznacza to, że Chrystus przestał być obecny w Kościele. Sam przecież powiedział do swych uczniów: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20). Pozostał i jest obecny, ale w inny sposób. Pozostał w swym słowie, w sakramentach - szczególnie poprzez Chrzest i Eucharystię, poprzez Swego Ducha, którego udzielił Kościołowi, a także poprzez Kościół święty, który jest Jego Mistycznym Ciałem. Gdy Chrystus, jak słyszeliśmy w I czyt. uniósł się w ich obecności w górę, a uczniowie uporczywie wpatrywali się w Niego jak wstępował do nieba, wtedy dwaj mężowie w białych szatach rzekli do nich: "Mężowie z Galilei , dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?"(Dz 1, 11). Nie możemy więc tylko stać i wpatrywać się w niebo, musimy na to niebo zapracować. .Wcześniej Chrystus powiedział do uczniów: "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę, przecież przygotować wam miejsce"(J 14,2), a więc i my powołani jesteśmy do życia z Chrystusem w niebie. Życie ucznia Chrystusa wymaga zaangażowania, aktywnej postawy. Stąd Jezus powiedział: "Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie"(Mt 7, 21). Zaś Apostoł Jakub napisze: "Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi sami siebie" (Jk 1, 22). 3. W świecie konsumpcji, potęgi mediów i reklamy bardzo łatwo zagubić sen swojego życia i pozwolić się usidlić przez ducha tego świata. Stąd Apostoł Paweł jak słyszeliśmy w II czyt. przypomina nam: "Bóg...dał wam.. ducha mądrości..., to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.."(Ef 1, 18), a w 1 liście do Koryntian napisze: "Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu"(1,26). Musimy więc ciągle na nowo odkrywać i przypominać sobie jakie jest nasze powołanie i temu powołaniu dawać świadectwo w naszym codziennym życiu. Chrześcijanin, to człowiek, dla którego życie nie zamyka się w doczesności, to człowiek zmartwychwstania, człowiek dla którego perspektywą jest wieczność. Chociaż stąpa po ziemi, to sercem winien być tam, gdzie jest jego ostateczne przeznaczenie. "Bo gdzie jest twój skarb - mówi Chrystus - tam będzie i serce twoje" (Mt 6,21). Ta nadprzyrodzona perspektywa życia chrześcijańskiego mimo naszej słabości nie powinna nas przerażać. Nie jesteśmy zdani tylko na samych siebie. Winniśmy mieć w pamięci słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: "Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca... , aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka" (Łk 24,49).


13 Maja minęła 93 rocznica objawień fatimskich. Maryja, jak zmartwiona Matka zstąpiła wtedy do nas z nieba, aby pomóc i ostrzec przed zbliżającą się katastrofą. Chociaż od tych objawień minęło już tyle lat, jednak Jej orędzie teraz jest jeszcze bardziej aktualne i naglące aniżeli wtedy. Świat stopniowo zatracił poczucie grzechu. Plaga rozwodów, aborcje, legalizowanie związków homoseksualnych, intymne pożycie tak wielu młodych ludzi przed ślubem - stają się nagminne. Coraz więcej ludzi, zamiast zwracać się do Boga, ucieka od swoich problemów do alkoholu i narkotyków. Jak na to wszystko mają reagować wyznawcy Chrystusa? W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada, że z powodu tego całego zła będziemy ubolewać: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. (J 16, 20). Wesele świata to nie jest radość duchowa, która jest owocem zjednoczenia z Bogiem, ale najczęściej zadowolenie zmysłowe będące skutkiem zaspokojenia życiowych żądz i nałogów. Zmysłowa „radość” trwa krótko i jeżeli jest grzeszna zawsze za sobą niesie gorzkie owoce. Duchowa radość, chociaż na widok zła będzie zabarwiona smutkiem, z czasem wyda dobre owoce, które będą trwały już na wieki. Dlatego Jezus obiecuje: „Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość” (J 16, 20). W orędziu fatimskim Maryja wzywa nas do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Najbardziej istotną częścią fatimskiego orędzia jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Z tym nabożeństwem związana jest praktyka pierwszych sobót miesiąca, w celu zadośćuczynienia za grzechy swoje i świata przez Jej Niepokalane Serce. Wiernym, którzy podejmą te nabożeństwo Maryja obiecuje wielkie łaski:„Przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy w pierwsze soboty pięciu po sobie następujących miesięcy:

* wyspowiadają się,
* przyjmą Komunię Świętą,
* odmówią cząstkę Różańca
* i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając tajemnice różańcowe na intencję zadośćuczynienia”.Do orędzia fatimskiego należy również poświęcenie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi, którego zewnętrznym symbolem jest noszenie brązowego szkaplerza. Aby podkreślić znaczenie tej konsekracji, Maryja w ostatnim objawieniu fatimskim ukazała siebie ubraną w brązową szatę z góry Karmel i trzymającą w swoich rękach szkaplerz.

Od 13 Maja w wielu kościołach rozpoczęły się tzw. nabożeństwa fatimskie, które będą trwały 13 dnia, każdego miesiąca, aż do 13 Października, gdyż tyle miesięcy trwały te objawienia. Niezależnie od tego w niektórych kościołach w każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane modlitwy i czuwania modlitewne. Biorąc w nich udział stajemy się jakby armią Maryi i pomagamy naszej Królowej przebłagać sprawiedliwość Bożą za grzechy swoje i świata.

O czym mówi nam Trzecia Tajemnica Fatimska? To nasze życie. Jest anioł, który otrzymał od Boga zadanie wymierzenia kary. Ma być ona taka, jaka spadła na Sodomę i Gomorę - śmierć przez ogień z nieba. Co niepokojące, jest już wykonywana. Języki ognia opadają ku ziemi, niosąc śmierć. Kara została jednak powstrzymana. Matka Najświętsza gasi ogień Bożego gniewu. Za chwilę widzimy, że wyrok został jednak częściowo wykonany: miasto, przez które wędruje "Biskup w bieli", jest zniszczone, na ulicach leżą martwi ludzie, potrzeba krwi męczenników, która ułagodzi sprawiedliwość Bożą. Bo jako ludzie nie podjęliśmy wezwania anioła, który trzykrotnie krzyknął ku nam słowo "pokuta". Świat się nie nawrócił.
René Laurentin pisze, że podstawową funkcją sekretów jest "wskazywanie na naglącą konieczność nawrócenia". Mówią one coś jeszcze: "Ich ogólny temat jest dobrze znany. Świat spokojnie zanurzył się w grzech. Chce żyć radośnie, w wolności, bez Boga, bez wiary czy miłości. Nowi prorocy ogłosili jako dobrą nowinę śmierć Boga, śmierć Ojca; ale też wolność dla żądz i ludzkich skłonności do przemocy. Świat sam się niszczy. Przygotowuje własną destrukcję przez odrzucenie tego, co zasadnicze: Boga i Jego miłości. (...) Sekrety ogłaszają (...) nadciągającą destrukcję, która nie jest karą z zewnątrz, ale sprawiedliwością pochodzącą z wewnątrz - konsekwencją podejmowanych wyborów. Mówią o samozniszczeniu świata, który zawierzył się złu przez wynaturzenie i szaleństwo".
Sekret fatimski ukazuje kondycję współczesnego świata, kieruje apel o nawrócenie, wskazuje na konsekwencje trwania w grzechu. Musieliśmy się o tym dowiedzieć. Bo to kolejna szansa, by się obudzić. Póki czas.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie