UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 4 KWIETNIA 2010 ROK 2010-04-03

„Oto dzień, który Pan uczynił – radujmy się w nim i weselmy!”. Takimi słowami wzywa nas wszystkich dzisiejsza liturgia do wyrażenia radości z powodu zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Msza Święta, którą przeżywamy, to spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. On kieruje do nas swoje słowo, karmi nas swoim Ciałem, a umocnionych posyła do naszych codziennych zadań.

Zbawiciel jest zawsze blisko nas. Jest zatroskany o nasz głód fizyczny i duchowy. Od nas oczekuje tylko jednego – miłości. Dlatego otwórzmy nasze serca na Jego miłość, którą nam chce dziś okazać i pozwólmy się prowadzić drogą Jego miłości. Najpierw jednak przeprośmy Go za nasze grzechy, abyśmy mogli doświadczyć pełni Jego miłości.

1. Msze św.: jak zawsze w niedziele, o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Po południu o godz. 15.00 Msza św. połączona z udzielaniem Sakramentu Chrztu św. Nieszpory świąteczne będą o godz. 17.30 połączone z Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Msza św. wieczorna o godz. 18.00

2. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszporów nie będzie. Składka na tacę zgodnie z decyzją biskupa tarnowskiego w Poniedziałek Wielkanocny jest przeznaczona na rzecz Wydziału Teologicznego w Tarnowie PAT w Krakowie. W tym dniu będzie czytany, jako promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tradycyjny list Księdza Rektora tej uczelni.

3. W tygodniu Nowenna do Miłosierdzia Bożego będzie po wieczornych Mszach świętych, które będą o godz. 18.00. W środę pamiętajmy o Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W czwartek zapraszamy Młodzież klas III Gimnazjum z Rodzicami na comiesięczne spotkanie modlitewne przed Sakramentem Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

5. W piątek Dzień Skupienia i całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji II piątku miesiąca. Rozpoczęcie Godzinkami o 6.30 a zakończenie Mszą świętą o godz. 18.00 i Drogą Krzyżową. Na zakończenie ucałowanie Relikwii Krzyża świętego.

Szczegółowy program jest umieszczony w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej.

6. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski w najbliższą sobotę 10 IV poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, będą specjalne Msze święte z modlitwą o beatyfikację Jana Pawła II. Jest to wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą dla całego Kościoła ustanowił Jan Paweł II, wypełniając wolę Jezusa przekazaną w objawieniach s. Faustynie Kowalskiej. W naszej parafii będzie Msza święta o godz. 18.00 na którą serdecznie zapraszamy. Przed Msza świętą będzie odmówiona cząstka różańca o godz. 17.30 również w tej intencji. Dzień wcześniej w II piątek miesiąca będzie Droga Krzyżowa zaraz po wieczornej Mszy świętej.

7. W przyszłą niedzielę II Wielkanocy, przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to święto Caritasu. Jak co roku z okazji tego święta w naszej parafii okazujemy pomoc w różnej postaci tym razem skorzystajmy z kiosku Caritas oraz złóżmy ofiary do skarbony przy figurze Św. Antoniego.

8. W przyszłą niedzielę nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Matek po Mszy św. o godz. 7.00. Prosimy wszystkich należących do Róż o sumienną obecność.

9. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia:
łask Bożych i wstawiennictwa przed Bogiem swego Patrona. Wszystkich zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności + Jerzy Porada l. 68. Rodzinie Składamy wyrazy współczucia a Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu….

11. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.


12. Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Drogim Parafiankom i Parafianom za liczny i pobożny udział w Liturgii Wielkiego Tygodnia , w Adoracjach przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Dziękujemy tym, którzy je przygotowali i prowadzili. Dziękujemy także za liczny udział w Gorzkich Żalach i w Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście oraz za ich przygotowanie i prowadzenie. Serdecznie dziękuję Księżom: Ks. Katechetom: Mirosławowi i Leszkowi. Szafarzom Komunii Świętej. Dziękujemy Siostrom Zakonnym, szczególnie Siostrze Zakrystiance Robercie i Siostrze Renacie, p. Organiście, ceremoniarzom, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Młodzieńcom – strażakom trzymającym straż przy Grobie Pańskim. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania godnego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za wykonanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Bożego pod kierunkiem Siostry Roberty. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary na dekoracje i kwiaty w czasie Gorzkich Żali, które zostały przekazane Siostrze Robercie. Efekty waszych ofiar widać w kościele. Wszystkim niech wynagrodzi Chrystus Cierpiący i Zmartwychwstały. Bóg zapłać.

13. Niech radosne Alleluja, które za chwilę rozlegnie się podczas liturgicznego rozesłania nas, uczniów Chrystusa, pomoże nam zanieść Chrystusowy pokój tym, którym go brakuje: chorym, cierpiącym, samotnym, bezrobotnym, wątpiącym, a nawet niewierzącym. Niech radość wielkanocna nigdy nie zgaśnie w naszych sercach! Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich swoimi łaskami, darzy zdrowiem, siłą i radością. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy umacnia nas w głoszeniu wspaniałej prawdy naszej wiary. Szczęść Boże wszystkim, na radosne przeżywanie świąt i na cały wielkanocny tydzień.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!
Życzymy Wam, Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej Parafii, pełnych umocnienia i radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, będących źródłem wiary i miłości płynących od Chrystusa Zmartwychwstałego, tak aby każdy mógł patrzeć w przyszłość z ufnością i spokojem. Życzymy Wam także, abyście w tym radosnym okresie, gdy świętujemy triumf Miłości Chrystusa nad złem i grzechem, znaleźli czas i okazję na okazanie miłości swoim najbliższym: małżonkom, dzieciom, rodzicom, przyjaciołom. Tak często w naszej codzienności nie mamy czasu na rozmowę, wspólny spacer czy posiłek. Mamy nadzieję, że te szczególne dni największego święta wszystkich chrześcijan będą okazją do dzielenia się radością ze Zmartwychwstania Chrystusa z najbliższymi.

Niech radosne Alleluja, które rozlega się podczas liturgicznego rozesłania nas, uczniów Chrystusa, pomoże nam zanieść Chrystusowy pokój tym, którym go brakuje: chorym, cierpiącym, samotnym, bezrobotnym, wątpiącym, a nawet niewierzącym. Niech radość wielkanocna nigdy nie zgaśnie w naszych sercach! Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszystkich swoimi łaskami, darzy zdrowiem, siłą i radością. Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja. Niech Boże błogosławieństwo, umacnia nas w głoszeniu wspaniałej prawdy naszej wiary. Szczęść Boże wszystkim, na radosne przeżywanie świąt i na całego okresu wielkanocnego.

****

Spróbujmy sobie wyobrazić, jak wspaniały był tamten poranek pierwszego dnia tygodnia. Jeszcze było ciemno, gdy Maria Magdalena szła do grobu Pana Jezusa. Musiało być wielkie jej zdumienie, może nawet strach, gdy zobaczyła odsunięty wielki kamień, a grób otwarty. Było to coś nieprawdopodobnego. Przecież kamień zatoczono i dokładnie zamknięto wejście do grobu. Piłat kazał grób opieczętować. Zaniepokojona Maria Magdalena szybko pobiegła do Piotra i Jana, aby powiedzieć, co zauważyła.

Jan przyszedł pierwszy, zauważył leżące płótna, ale poczekał na Piotra. Następnie obaj weszli do pustego grobu. Zobaczyli leżące płótna i chustę, w którą Pan Jezus miał owiniętą głowę, osobno zwiniętą.

Piotr i Jan, gdy zobaczyli to wszystko, uwierzyli, że Pan Jezus powstał z martwych, że opuścił grób. Dopiero wtedy dotarło do nich, że Pan Jezus wiele razy mówił o swoim zmartwychwstaniu, tylko oni tego nie rozumieli.

Mieli przeogromną radość w sercu. Zaczęli rozumieć to, co dotąd było dla nich zupełnie niejasne. Spełniła się kolejna zapowiedź Pana Jezusa.

Święty Paweł w Liście do Kolosan napisał: „umarliście i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu”. Twoja i moja śmierć dla grzechu dokonała się w chwili naszego Chrztu. Przez chrzest zmartwychwstaliśmy do nowego życia w Jezusie Chrystusie i zostaliśmy całkowicie zanurzeni, ukryci w Bogu, dlatego naszym szczególnym zadaniem jest szukanie tego, co w górze, czyli zajmowanie się sprawami Pana Jezusa.

Spróbujmy nieustannie dziękować Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi wciąż nas obdarza.

Dzisiaj podczas przyjęcia Komunii Świętej warto uświadomić sobie, że przyjmujemy Jezusa żyjącego, zmartwychwstałego, który z przeogromną miłością przychodzi do naszych serc i chce obdarować nas pokojem. On chce nas połączyć w kochającą się wspólnotę. Jezus chce uzdolnić nas do wielkiej nadziei i ufności, że każda nasza życiowa sytuacja przeżywana w duchu wiary ma wymiar paschalny. Po cierpieniu i smutku przychodzi radość i blask zwycięstwa dobra nad złem.


<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie