III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7 MARCA 2010 r. 2010-03-07Żyjemy w świecie, w którym prawo do szczęścia umiejscowione jest na szczycie hierarchii wartości człowieka. Niekiedy człowiek pragnie to szczęście zrealizować za wszelką cenę w myśl zasady: „cel uświęca środki”. W takiej sytuacji wołanie Jezusa o nawrócenie, które jest nie tylko unikaniem jednego konkretnego grzechu, ale aktem odnoszącym się do całego naszego życia, staje się szczególnie dramatyczne. Nawrócenie to przede wszystkim zmiana mentalności, uporządkowanie hierarchii wartości, której zachwianie jest skutkiem grzechu. Prośmy Jezusa Chrystusa podczas tej Eucharystii i Adoracji po Mszy św. o zrozumienie, czym jest grzech i jego skutki. Prośmy także o siły potrzebne do przezwyciężania naszych słabości i podnoszenia się z codziennych upadków.1. Przeżywana dziś III Niedziela Wielkiego Postu to półmetek tego ważnego okresu liturgicznego. Stąd coraz bardziej naglące zaproszenia na nabożeństwa wielkopostne, skierowane do tych, którzy jeszcze w nich nie brali udziału. W każdy piątek odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele Gorzkie Żale. Dzisiejsza modlitwa dnia przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także wszelkich przyjemności. Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to biblijny i niezwykle skuteczny sposób ulżenia czyjejś niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy. Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Z racji I niedzieli miesiąca Msza św. o godz. 15.00.

Po południu zapraszamy na Gorzkie Żale o godz. 17.00.2. Jutro 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.


3. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie jak zwykle po wieczornej Mszy św. o godz. 17.00. Po Mszy św. spotkanie Szafarzy Komunii św.

4. W czwartek comiesięczne spotkanie dla klas II i ich Rodziców połączone z Mszą św. o godz. 17.00. Prosimy o sumienną obecność wszystkich.


5. W piątek przypada Dzień Skupienia i Modlitw do Chrystusa Ukrzyżowanego oraz całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie Godzinkami o Męce Pańskiej o godz. 6.30. O 7.00 Msza św. a po Niej Adoracja, którą rozpoczyna Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas. Adoracja potrwa do godz. 16.15. O tej godzinie będą Podziękowania i Prośby do Chrystusa Ukrzyżowanego. O 16.30 pierwsza Droga Krzyżowa a po niej Msza św. Druga Droga Krzyżowa o godz. 19.00. Szczegółowy program jest podany w gablocie ogłoszeń.


6. W przyszłą niedzielę składka na tacę będzie przeznaczona na spłatę długu zaciągniętego na parking. W lutym składka na ten cel wyniosła 2 720 złotych. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych dla Matek. Prosimy o sumienną obecność wszystkich matek należących do Róż.

7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe, obfitych łask Bożych oraz opieki ich świętych patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

8. Caritas rozprowadza paschaliki wielkanocne czyli miniatury paschału, dużej świecy święconej w Wielką Sobotę i wnoszonej do kościoła. Ofiara wynosi przynajmniej 5 złotych i jest przeznaczana na pomoc chorym. Od dzisiaj w niedziele będzie otwarty kiosk Caritasu. Będą w nim do nabycia pascha liki, baranki wielkanocne, dewocjonalia a także inne artykuły w tym czasopisma religijne.

9. Dzisiejsza modlitwa dnia przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale także wszelkich przyjemności. Rezygnując z nich, możemy bardziej oddać się modlitwie, która w Wielkim Poście powinna być intensywniejsza. Jałmużna to biblijny i niezwykle skuteczny sposób ulżenia czyjejś niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy. Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynków pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.

Radio diecezjalne RDN Małopolska zaprasza do słuchania tej rozgłośni. Polecamy Drogi krzyżowe w piątki o godz. 17.30 i Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00. Ponadto polecamy szczególnie codzienny program o godz. 20.10 „Nie tylko dla świętych”, sobotnie i niedzielne rozmowy z ks. bp Wiktorem Skworcem, audycje kierowane do młodzieży „Muzyka dla ducha” (sobota i niedziela) oraz dla osób niepełnosprawnych „Być bliżej” w niedziele o godz. 15.30 oraz wiele innych audycji.

ZAMYŚLENIA - Nawrócenie - "chwila prawdy"

Popularny program telewizyjny "Chwila prawdy" emocjonuje wielu widzów. Wybrana rodzina otrzymuje tydzień czasu na przygotowanie się do trudnego zadania, które musi wykonać na oczach tysięcy telewidzów. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
Każdy chrześcijanin otrzymuje o wiele więcej czasu w okresie Wielkiego Postu na wykonanie o wiele ważniejszego zadania. Bóg wzywa do nawrócenia, do radykalnej zmiany sposobu myślenia, odwrócenia się od złych przyzwyczajeń, wad, grzechów. Tego rodzaju zadań nie wykonuje się na oczach wszystkich, ale w ciszy własnego serca, bez spektakularnego rozgłosu. Tutaj nagroda jest niewspółmierna do wkładanego wysiłku, nieprzeliczalna na dobra materialne i można ją zdobyć wielokrotnie. Każdy człowiek otrzymuje szansę nawrócenia. Jednak są tacy, którzy otrzymują ją w ostatniej chwili, jak ów ewangeliczny, nieurodzajny figowiec: "Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw...". Od każdego z osobna zależy, jak wykorzysta ten dar. Czy zaangażuje wszystkie siły woli, intelektu, ducha; czy włączy w to najbliższych i rodzinę, by osiągnąć upragniony cel.
Dla Mojżesza taką "chwilą prawdy" było spotkanie na górze Horeb. Tam zapadły ważne decyzje, tam rozpoczął się czas wyzwolenia narodu z niewoli egipskiej. Tam podeszły w latach mąż Boży doczekał się wreszcie powołania do swej życiowej misji. Na świętej górze Mojżesz spotkał Boga swoich ojców i przekonał się o tym, że On jest wierny przymierzu. Co więcej, poznał Jego Imię i otrzymał zapewnienie o stałej pomocy. "JESTEM..." - to Boże Imię, Zawołanie i Zapewnienie! Nie każdy może być świadkiem "płonącego krzewu", jednakże tak często stajemy się świadkami wydarzeń, które napominają, pobudzają do refleksji, wzywają do zastanowienia się nad własnym życiem.
Dwa tragiczne wydarzenia z czasów Jezusa: egzekucja zbuntowanych Galilejczyków, wykonana z rozkazu Piłata, i śmierć osiemnastu mieszkańców Jerozolimy pod gruzami zawalonej wieży w Siloam, przypominają codzienne wiadomości z dzienników telewizyjnych: wojny, tragedie, kataklizmy, terroryzm... Zawsze wtedy powraca pytanie: Dlaczego cierpią niewinni? Dlaczego wielu wydaje się, że Bóg "milczy"? Na takie pytania nie ma gotowych odpowiedzi. Ważna jest osobista refleksja i pytanie skierowane do samego siebie: Co to dla mnie oznacza? Co Bóg chce mi przez te wydarzenia powiedzieć? Do czego mnie wzywa? Św. Paweł, opisując przykłady z dziejów Izraela, wysuwa istotny wniosek: "A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów" (1 Kor 10,11). Przykłady z życia, tragiczne wydarzenia, kataklizmy, są zawsze wielką lekcją pokory i wezwaniem do osobistego nawrócenia. Stąd tak wymowne jest przysłowie, które Apostoł przypomniał bogatym i wygodnym Koryntianom: "Niech przeto ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, aby nie upadł" (1 Kor 10,12).
Każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania. Czasem cierpienie, choroby, ból są "zapowiedzią rzeczy przyszłych". Lecz również każde dobre postanowienie i dobry czyn to początek drogi ku nowemu, to odwrócenie się od tego, co małe i przyziemne, ku temu, co zapowiada szczęśliwość wieczną. Nawrócenie nie jest luksusem dla wybranych, lecz "naszą chwilą prawdy". Jeśli uda się nam dobrze wykonać to trudne zadanie, czeka na nas wspaniała nagroda.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie