I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2010 r. 2010-02-20


W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. W ten sposób rozpoczął się czas pokuty, nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. To wszystko po to, byśmy pamiętali, że Wielki Post musi być inny od naszej codzienności. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do duchowego wejścia na pustynię, miejsca, gdzie dokonuje się wewnętrzna walka. Ciągle w swoim życiu doświadczamy pokus, aby w codziennych sprawach i wyborach nie liczyć się z Bożą wolą. Wsłuchajmy się zatem uważnie – podczas liturgii słowa – w stanowczy głos Jezusa, który odpowiada na pokusy szatana. Niech Jego przykład przeciwstawienia się pokusom umocni nas na ścieżkach rozpoczynającego się Wielkiego Postu i na drodze ku wieczności.1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej świątyni wraz z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzać będziemy Drogę Krzyżową dwa razy o godz. 16.30 i 19.00. W niedziele będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali, które będą o godz. 17.00. Nie żałujmy czasu i odwagi, by w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Niech ten Krzyż przypomina światu, zwłaszcza wrogom Kościoła, iż największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: „W krzyżu miłości nauka"... Bardzo serdecznie prosimy Rodziców o przysyłanie dzieci i młodzieży na nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

2. Już dziś o godz. 17.00 będą Gorzkie Żale, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, kto tylko może: dzieci, młodzież i starszych. Kazania pasyjne będzie głosił Ks. Mirosław. Za pobożny udział w Gorzkich Żalach można zyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami. Podczas nich będzie zbierana składka na dekorację i kwiaty do Grobu Bożego, Ciemnicy i ołtarza na Wielkanoc, podobnie jak to było w ubiegłych latach. Ta składka będzie zbierana podczas wszystkich Gorzkich Żali. Pamiętajmy o tym.


3. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud dowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże wielkim cierpieniem na naszym życiu, nie tylko jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki. Powstrzymajmy się też od palenia papierosów. Można też uczynić inne postanowienia na ten szczególny czas. Niech to będzie nasz dar dla Jezusa Cierpiącego. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią na ołtarzu Serca Pana Jezusa znajduje się Księga Trzeźwości. Zachęcamy do wpisywania się do niej, by wytrwać w trzeźwości przynajmniej przez jakiś okres.

4. W środę na Mszę św. wieczorną i na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów i maturzystki. Czeka ich pierwszy życiowy egzamin dlatego warto polecić się opiece Matki Bożej.

5. Przyszła niedziela II Wielkiego Postu jest Niedzielą Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Dzień ten będzie przeżywany jako szczególna okazja do solidarności z polskimi misjonarzami i zaangażowania się na rzecz wsparcia ich działań edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” działające w strukturach Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przeprowadzi zbiórkę ofiar pieniężnych do puszki – tzw. jałmużna wielkopostna na misje. Również w naszej parafii będzie przeprowadzona zbiórka na ten cel przed kościołem.


6. Również w przyszłą niedzielę nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców po Mszy św. o godz. 7.00. Prosimy wszystkich Ojców należące do Róż o sumienną obecność.


7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe; błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego. Szczególne życzenia kierujemy pod adresem Ks. Mirosława, który w najbliższy piątek będzie przeżywał swoje imieniny. Życzymy Mu dużo łask Bożych w życiu osobistym i kapłańskim, potrzebnego zdrowia, ludzkiej życzliwości i radości z pracy dla Chrystusa i bliźnich. Niech cierpiący Jezus na Krzyżu udziela błogosławieństwa na każdy dzień kapłańskiego życia a Matka Boża niech nieustannie pomaga i ma w swojej matczynej opiece. Dziękujemy za piękną prace i życzymy szczęść Boże na dalszą ofiarną prace i życie kapłańskie.

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności; + Tadeusz Wieczorek l. 84. Jego pogrzeb będzie jutro w poniedziałek o godz. 15.00 i + Janina Jurek l. 80, której pogrzeb będzie we wtorek o godz. 14.00. Rodzinom składamy wyrazy współczucia a Ich dusze polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie……

9. W sobotę 27 lutego w kościele św. Jakuba w Brzesku odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków Grup Modlitewnych Ojca Pio i jego czcicieli z naszej diecezji. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we własnym zakresie. Dzień Skupienia rozpocznie się o godz. 10.00 a zakończy się Mszą świętą o godz. 15.00. Szczegóły programu w gablocie ogłoszeń.

10. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Tarnowie przy ul. Krzyskiej 108 informuje, ze zapisy do przedszkola dzieci w wieku 3 – 6 lat na rok szkolny 2010/2011 rozpoczną się od 1 marca 2010 do 15 kwietnia. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.

11. Umocnieni Eucharystią, która jest chlebem dającym życie wieczne, a także umocnieni słowem Bożym, które uczy nas, jak dobrze żyć, wracajmy do swojej codzienności. To w naszych rodzinach, w miejscu pracy, nauki i wypoczynku winniśmy wzorem Jezusa Chrystusa odpierać pokusy, wybierając Bożą drogę w przezwyciężaniu wszelkich życiowych trudności. Wszystkim na cały tydzień i Wielki Post życzymy Szczęść Boże.


ZAMYŚLENIA


Jan Vianney zauważył kiedyś, że w kościele klęczy już ponad godzinę prosty wieśniak. Święty kapłan chciał wiedzieć, co on właściwie tak cały czas Bogu opowiada. - Właściwie to nic - odparł bez namysłu zapytany mężczyzna. Proszę księdza, ja tylko patrzę na Niego - tu wskazał na tabernakulum - a On patrzy na mnie.

Ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie - prosta modlitwa. Ten człowiek nie wypowiada tysiąca słów. Możemy do tej sytuacji odnieść słowa, które czasem mówimy o innych: oni rozumieją się bez słów. Albo też: nie musieli nic mówić, wystarczy, że popatrzyli na siebie. Ten prosty człowiek tylko patrzył. Choć milczały usta, to mówiło serce. Ale w tej zwykłej modlitwie wypowiada się niezwykła wiara tego człowieka. Bo trzeba mieć wielką wiarę, by tak stać przed Bogiem.

Ale żeby mieć taką wiarę, warto pracować nad tym, aby ją wyznawać. I o wyznawaniu wiary mówi nam dzisiejsza liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Czytamy o tym zarówno w pierwszym, jak i drugim czytaniu - a także w Ewangelii.

Jakie trzy elementy możemy odnaleźć w dzisiejszym słowie. Najpierw jest wołanie do Boga; potem wiara, że Bóg słyszy nasze wołanie; w dalszej kolejności następuje konkretne działanie Boga wobec tego, co nas spotyka.

Izraelici byli w sytuacji po ludzku bez wyjścia. Ale wobec prześladowań i ucisku Egipcjan, „wołali do Pana Boga. Św. Paweł pisze, że „każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony". Żeby otrzymać, trzeba wołać; żeby otrzymać, trzeba prosić. Proście, a otrzymacie. Żeby otrzymać, czasem wystarczy patrzeć - jak ów wieśniak. Patrzył z wiarą, że i Bóg patrzy na niego.

Kolejnym krokiem, który prowadzi nas do wyznania wiary, jest ufność, że Bóg nas wysłucha. Czytamy dziś w Księdze Powtórzonego Prawa: „Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i uciemiężenie". A św. Paweł dodaje: „Jeżeli (...) w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie". Wołanie z wiarą. Wołanie z ufnością. Bardzo nam tego czasem brakuje. Owszem, wzywamy Boga, ale wciąż za mało w nas wiary. W psalmie responsoryjnym, który jest fragmentem psalmu 91, śpiewaliśmy: „Kto się w opiekę odda Najwyższemu (...) mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam". Oddanie się w opiekę, zaufanie. Jeśli to będzie - czytamy w psalmie - to „Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twego namiotu". Świadomość opieki i zaufanie ocali nas od niedoli i wszelkich ciosów.

Przeciwności, wszelkie trudności, pokusy, które pojawiają się na drogach naszego życia, są sytuacjami, w których - żeby ocaleć - trzeba przyznawać się do Boga. Tak czynił Jezus kuszony na pustyni. To dla nas niesamowite umocnienie, że w każdej sytuacji jesteśmy w stanie ocalić Boga w swoim sercu i w naszym życiu. Bo „nie samym chlebem żyje człowiek"; bo „Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon"; bo „nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". Jezus oparł się pokusom, bo - jak zaznacza ewangelista - był „pełen Ducha Świętego". To ponowne podkreślenie, że nie wolno nam iść przez przeciwności bez serca pełnego Ducha Świętego czyli bez modlitwy i ufności. Gdy o tym zapomnimy, jesteśmy skazani na porażkę. Warto zapamiętać słowa św. Pawła: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony". To echo słów z księgi proroka Izajasza: „Kto wierzy, nie potknie się".

Z wiarą i ufnością, że Bóg jest z nami, będziemy prowadzeni - jak naród wybrany - „mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów". Pokonywanie przeciwności prowadzi do kraju opływającego w mleko i miód - do zbawienia. To nie jest nasza zasługa, to Bóg nas prowadzi. Psalmista woła: „Ja go wybawię... osłonię... wysłucham... będę z nim w utrapieniu... wyzwolę... sławą obdarzę...". Ale obok tych słów możemy doczytać, że owszem, to się stanie, ale konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. Oto one: wybawię... bo przylgnął do mnie; osłonię... bo poznał moje imię; będzie Mnie wzywał, a Ja go... wysłucham. Przylgnięcie, poznanie, wzywanie - to wszystko dokonuje się, kiedy człowiek patrzy na Boga a Bóg patrzy na człowieka. To czas modlitwy. Weźmy sobie do serca ten prosty obraz modlącego się człowieka, którego wiara zadziwiła św. Jana Vianneya.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie