XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 PAŹDZIERNIKA 2009 ROK ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 2009-10-24

Zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości otaczamy ołtarz naszej parafialnej świątyni. Do modlitw, które płyną z głębi naszych serc, chcemy dzisiaj dołączyć wdzięczność Bogu za to, że mamy świątynię, miejsce szczególnego przebywania Boga pośród nas. Wdzięcznością chcemy objąć także wszystkich kapłanów posługujących w niej, fundatorów, ofiarodawców i osoby troszczące się o Dom Boga pomiędzy nami. Pragniemy także prosić o łaski potrzebne nam do owocnych spotkań z Bogiem w świątyni oraz o postawę wielkoduszności w trosce o utrzymanie naszego parafialnego kościoła. Nie zapomnimy o tych, których Bóg powołał do siebie wśród nich Ks. Prałata Andrzeja Kmiecika. Za wszystkie nasze zaniedbania, także należytej troski o naszą parafialną świątynię, przeprośmy dobrego Boga, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej EucharystiiDzisiejsze ofiary na tacę są przeznaczone na budujące się kościoły w naszej diecezji. Bóg zapłać za ofiary na ten cel.

1. Prośba Matki Bożej „Odmawiajcie Różaniec” była zachętą do udziału w naszym kościele w codziennym nabożeństwie różańcowym w miesiącu październiku. Przyjdźmy w tym tygodniu jak najliczniej na godz. 17.15 na wspólną modlitwę na Różańcu. Nie rozstawajmy się jednak z różańcem. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. Różaniec może okazać się nieocenioną pomocą, jaką możemy zaoferować drogim naszym sercom zmarłym. Genialny artysta włoskiego renesansu, Michał Anioł, we fresku zdobiącym Kaplicę Sykstyńską przedstawiającym Sąd Ostateczny, namalował duszę wydobywaną różańcem z męki czyśćcowej. Oby ta twórcza wyobraźnia inspirowała także nas do niesienia pomocy duszom czyśćcowym.

Dzisiaj Różaniec również o godz. 17.15. zapraszamy wszystkich bez wyjątku. Po nim o godz. 18.00 wieczorna Msza święta.

Po Prymarii zmiana Tajemnic różańcowych dla Ojców.

2. W środę, 28 października, czcimy w liturgii świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę. Na chrzcie świętym i nasze imiona padły z ust Boga. I my powinniśmy pójść za Jezusem i całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia!?

3. W piątek nie zapomnijmy o wieczornej Drodze Krzyżowej o godz. 20.00 w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II o wyniesienie Go na ołtarze. Droga Krzyżowa będzie w kościele.

4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym

dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Wypada, aby być w kościele na Mszy świętej do południa i po południu na cmentarzu. W naszym kościele Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 do południa. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00. Po południu o godz. 14.00 będzie Msza św. na Cmentarzu a po Niej procesja po cmentarzu połączona z odmawianiem Różańca i modlitwami za zmarłych. Będzie też Msza św. wieczorem o godz. 18.00 ponieważ jest to niedziela. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę Mszę św. i modlitwy w czasie procesji po cmentarzu. W czasie Mszy św. o godz. 14.00 na cmentarzu można przyjąć po raz drugi Komunię św. i ofiarować Ją w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Będzie też na cmentarzu składka podczas Mszy św.


5. W przyszły poniedziałek Dzień Zaduszny. Msze św. 7.00, 8.00, do południa.

O godz. 14.00 na cmentarzu i o godz. 17.00 w kościele. Wypominki będą czytane. W Dzień Zaduszny od 6.30, 8.30, przed południem i po południu po Mszy św. o godz. 17.00 połączone z Różańcem. Od wtorku do soboty włącznie wypominki będą czytane po Mszy świętej połączone z Różańcem. W niedziele w ciągu roku wypominki będą czytane przed Mszą świętą o godz. 9.00.


6. Od południa Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można zyskać

Odpust Zupełny dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej pod zwykłymi warunkami: łaska uświęcająca, Komunia Święta, nawiedzenie kościoła lub kaplicy cmentarnej i odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca..., oraz modlitwy w intencji Ojca świętego n. p. Pod Twoją obronę. Można też zyskiwać Odpust Zupełny w dniach od 1 – 8 listopada, gdy nabożnie odwiedzimy cmentarz i pomodlimy się za zmarłych, spełniając zwykłe warunki zyskania Odpustu. Bardzo serdecznie zachęcamy do zyskiwania tych Odpustów i ofiarowania ich za dusze zmarłych.

7. Aby zyskać odpusty zupełne za dusze zmarłych z okazji Wszystkich Świętych i Tygodnia Modlitw za Zmarłych, trzeba przystąpić do Spowiedzi św. Spowiedź w naszym kościele będzie w czwartek, piątek i w sobotę od godz.16.30.

8. W tych najbliższych dniach będziemy pamiętać o naszych zmarłych. Pamięć ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury a także wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenia dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy zwłaszcza dar Ofiary Mszy świętej, wypominek i to, co naprawdę kosztuje, trochę ofiary i poświęcenia z naszej strony – nasze nawrócenie i pokutę. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Uszanujmy cmentarz na którym spoczywają nasi zmarli. Jest on miejscem poświęconym będzie miejscem modlitwy i ciszy. Na swoim miejscu niech pozostaną kwiaty i znicze. Odwiedzając groby zmarłych pamiętajmy o modlitwie stojąc nad mogiłami. To jest przecież sens naszych odwiedzin. Pamiętajmy o grobach naszych dobrodziejów, wśród nich + Mieczysławie Kornausie, o grobach kapłanów a zwłaszcza o ś. p. Ks. Prałacie Andrzeju Kmieciku. Nawiedzajmy kryptę grobów pod kaplicą cmentarną.

9. Kto ma jeszcze życzenie pomóc duszom zmarłych przez wypominki może to uczynić przynosząc je do zakrystii przed czy po nabożeństwach. Pamiętajmy również o zamawianiu Mszy świętych za dusze zmarłych.

10. Zwyczajem ostatnich lat zbierane będą ofiary na cmentarzach z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Celem kwesty jest utrzymanie naszego diecezjalnego Seminarium, które pomimo zmieniającej się sytuacji społecznej wciąż opiera się na dobrowolnych ofiarach wiernych.

11. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

12. Zachęcamy do korzystania z naszego kiosku Caritas i pamiętajmy, że nabywając w nim przedmioty chcemy wspierać potrzebujących , bo w ten sposób także okazujemy miłosierdzie.

13. W minionym tygodniu odeszła do Pana + Zofia Bajbor l. 53. Rodzinie składamy wyrazy współczucia a Jej duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…..

14. Wdzięczni Bogu za dar naszej świątyni oraz za ludzi, którzy ją wznieśli i przez minione lata troszczyli się o jej stan, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy potrafili z otwartym sercem stawać w domu Bożym i abyśmy nie ustawali w zabieganiu o jego piękno. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.


Warto więc dziś, w Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, posłuchać kilku świadectw dotyczących roli świątyni w życiu człowieka:

• Dla mnie świątynia jest miejscem, w którym czuję się bezpieczna. Cisza, która tu panuje, niesie ze sobą jakiś spokój. Wchodzę do kościoła, aby uspokoić się, zamyślić, poszukać odpowiedzi na wiele pytań (studentka pedagogiki, lat 23).

• Przychodzę do kościoła, aby pomodlić się i zapomnieć o troskach dnia codziennego. Taka chwila oderwania od prozy życia jest potrzebna, aby człowiek mógł normalnie żyć. W świątyni szukam odpoczynku i rady (inżynier, lat 36).

• Świątynia to miejsce, w którym zaczyna się życie i niejako kończy. Zaczyna chrztem, a kończy pogrzebem. Dla mnie kościół jest miejscem, w którym myślę o przemijaniu i sensie życia. Pomaga to w dokonywaniu lepszych wyborów (emerytka, lat 67).

• Kościół, to miejsce, w którym mieszka Bóg, a ja mogę się z Nim spotkać. Kościół jest piękny i tajemniczy. Lubię w nim być, bo czuję coś niezwykłego, jakbym była w baśni. Klękam i proszę Pana Jezusa, aby mi pomagał (uczennica, lat 11).

• Kościół jest to takie coś dużego. Można tam wejść i spotkać Pana Boga. Mama mi mówiła, że gdy bardzo się chce, to w kościele można długo być i się nawet tego nie czuje. Szybko mija czas (przedszkolak, lat 5).

A dla Ciebie czym jest świątynia? Jakie uczucia towarzyszą Ci przy przekraczaniu bramy kościoła?<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie