XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 PAŹDZIERNIK 2009 ROK NIEDZIELA MISYJNA 2009-10-18

„Aby mieli życie"- to hasło przeżywanej dziś Niedzieli Misyjnej. To pragnienie Jezusa wyrażone w Ewangelii Janowej pobudza nas dzisiaj do refleksji nad działalnością misyjna Kościoła, szczególnie zaś nad troską o Zycie. Sam Pan, oddając nam swoje Zycie w Eucharystii, zaprasza nas do troski, aby inni mieli Zycie. Tą troska otaczamy szczególnie tych, którzy utracili lub zagubili sens życia – swoją godność dzieci Bożych, aby mocą Słowa i ofiarna służbą naszego życia napełnili się życiem na chwałę Boga.

Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczone są na Papieskie Dzieła Misyjne. Bóg zapłać za płynące z serca ofiary na ten cel.

1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. To stosowny czas abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Dziś o godz. 17.15 będzie różaniec, a następnie Msza św. o godz. 18.00.

2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach i wielu świętych wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie, nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie"! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Sługi Bożego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj"! Codziennie gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym o godz. 17.15. Wszystkich bez wyjątku zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

3. W piątek nie zapomnijmy o wieczornej Drodze Krzyżowej w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II o godz. 20.00. Nasza obecność świadczy o naszej wdzięczności dla Ojca Świętego. Drogi Krzyżowe będą w kościele.

4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła. Będziemy dziękować Panu Bogu za to, że pośród nas wybrał sobie miejsce swojego zamieszkania i udzielania swoich łask. Również w przyszłą niedzielę będzie nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców.

Składka na tacę będzie przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji.

5. W dalszym ciągu przypominamy o robieniu porządków na cmentarzu i składaniu śmieci do pojemników na to przeznaczonych. Nie odkładajmy tych prac na ostatni dzień. Postarajmy się zrobić te porządki już w tym tygodniu bo trzeba śmieci wywieźć aby nie pozostały na Wszystkich Świętych. Dziękujemy tym, którzy już te porządki porobili. Wykorzystujmy sprzyjającą pogodę.

Wypominki za dusze zmarłych prosimy przekazywać Księżom lub Siostrze w zakrystii przed lub po nabożeństwach w kościele w ciągu tygodnia lub w niedzielę.

6. W I niedzielę listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych wtedy Msza św. będzie na cmentarzu o godz.14.00, dlatego udzielanie Sakramentu Chrztu, które odbywa się w I niedzielę miesiąca będzie przeniesione na drugą niedzielę listopada na Mszę św. o godz. 12.00.

7. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania w Domu Katechetycznym po wieczornej Mszy św.:

we środę Franciszkański Zakon Świeckich

w czwartek Krąg Biblijny

w piątek kolejna Prelekcja medyczna na temat; „Czy chcesz długo i zdrowo żyć”

8. Po raz kolejny zachęcamy do nabywania przedmiotów w naszym przykościelnym kiosku Caritas. Nabywając je w nim chcemy wspierać potrzebujących i w ten sposób okazywać miłosierdzie. Będzie okazja w tym czasie nabyć między innymi lampiony, znicze i wkłady do zniczy.

9. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże. Na dobre przeżycie tego tygodnia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


W tym tygodniu patronują nam:


* 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);

* 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);


* 23 X – św. Jan Kapistran (1386-1456), wielki kaznodzieja franciszkański, działający również w Polsce (wspomnienie dowolne);


* 24 X – bł. Jan Balicki (1869-1948), wykładowca i rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu; jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących (wspomnienie obowiązkowe).
Ogłoszenia dodatkowe


1. Kolejny, 83. Światowy Dzień Misyjny obchodzony w tym roku w całym Kościele 18 października. Tego dnia rozpoczyna się w Polsce Tydzień Misyjny. – To święto dojrzałości wiary i solidarności ofiary, aby do wszystkich ludzi mogła dotrzeć prawda o Chrystusie – mówi ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce - Ogarnijmy wysiłki misjonarzy modlitwą, zwłaszcza różańcową, oraz wspierajmy konkretne dzieła, które służą ewangelizacji świata – zachęca ks. Piotrowski. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na ten czas Misyjne Materiały Liturgiczne dla każdej parafii w Polsce. Zawierają one misyjne komentarze, wezwania modlitwy powszechnej i rozważania różańcowe.


Według danych Komisji Episkopatu ds. Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na świecie pracuje 2115 polskich misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1138 księży i braci oraz 648 sióstr zakonnych. Na misjach pracuje też 293 księży diecezjalnych. Najmniej liczną grupę stanowią misjonarze świeccy – 36 osób. Blisko połowa misjonarzy, bo 919 osób, pracuje w Afryce: w Kamerunie, Zambii, Rwandzie, Tanzanii, na Madagaskarze, w Demokratycznej Republice Konga, w Kenii i RPA.


W Niedzielę Misyjną zbierana w całej Polsce ofiara na tacę zostanie przekazana na rzecz misji. W ubiegłorocznej składce zebrano ponad 3 mln 618 tys. zł. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało sumę ponad 983 tys. dolarów na cele misyjne w Burundi.2. Gdyby nie dzisiejsza niedziela, 18 października, obchodzilibyśmy święto świętego Łukasza Ewangelisty. Jak pamiętamy to święto jest jednocześnie Dniem modlitw za pracowników służby zdrowia, których święty Łukasz jest patronem. Zatem gorącą modlitwą obejmujemy dzisiaj również wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.


3. W czwartek, 22 października, przypada 61. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był Naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także Rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. By na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo Sługi Bożego będziemy prosić Boga, by i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.ZAMYŚLENIA NIEDZIELNEPierwszym na liście grzechów głównych jest pycha. Można powiedzieć, że pycha do dalszych grzechów popycha. Jej przeciwieństwem jest pokora. W każdym z nas jest niesamowita amplituda nastrojów, myśli, pragnień. Często, niestety, pycha zwycięża. Wówczas chcemy, aby wszystko było po naszej myśli. Jakie to trudne stać się sługą wszystkich, a nawet niewolnikiem wszystkich, aby być pierwszym! Ale równocześnie jakże głębokie i piękne!

Nikt nie lubi być ostatni. Przeważnie przepychamy się do przodu, chcemy być pierwsi. I to nie tylko w kolejce, choć tam powinien być porządek, ale tak generalnie w życiu. Najbardziej jest to widoczne w sporcie. Nic dziwnego, wszak złoty medal jest szlachetniejszy, wartościowszy i ma ogromne znaczenie w rankingach. Ów wyścig dostrzec można także w polityce, wśród gwiazd piosenkarskich, filmowych, telewizyjnych… No cóż! Pierwsze miejsce zawsze będzie pierwszym. Ten, kto choć raz był jednym z pierwszych i poczuł smak, że inni są za nim, ten zawsze będzie pamiętać wszelkie wyróżnienia.

* * *

O czym myśleli Jakub i Jan, gdy prosili o pierwsze miejsca przy Jezusie? Możemy się jedynie domyślać, że chodziło im o zaszczyt obecności przy Mistrzu w Królestwie niebieskim. Czy coś jest w tym dziwnego? Owszem, można powiedzieć, że zabrakło im pokory. Ale przecież wyrazili zgodę na uczestnictwo w męce. Tłumaczy to prorok Izajasz, zapowiadając cierpienie Mesjasza, arcykapłana dóbr przyszłych. My już rozumiemy tę naukę, dlatego z większą ufnością przybliżamy się do Niego, aby otrzymać łaskę po łasce. Jakub i Jan mieli zapewne problem ze zrozumieniem sensu pokory i dlatego myśleli o Królestwie Bożym w ziemskich kategoriach. Jezus poucza, że trzeba stać się sługą dla wszystkich, a nawet niewolnikiem dla wszystkich, aby być pierwszym.

* * *

Czasami zdarza się, że jesteśmy świadkiem czyjejś fałszywej pokory. Taki człowiek specjalnie zajmuje ostatnie miejsce, bo wie, że zostanie poproszony do pierwszego rzędu, na specjalnie przygotowane miejsce. Tak zwana precedencja – czyli porządek pierwszeństwa (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) – jest wymownym znakiem, że nie uporaliśmy się jeszcze z pychą – choćby miała ona tylko delikatny posmak. Wierzący w Chrystusa są umiłowani przez Niego i do Niego należą. On sam pokazał nam, co to znaczy uniżyć siebie samego.


DLA DZIECI


Chrystus tłumaczy Apostołom, że aby być pierwszym, trzeba nauczyć się służyć innym. Prośba Jakuba i Jana była bardzo zrozumiała. Jezus odgaduje w ich pragnieniu tęsknotę, za tym, by być blisko Niego. Nie jest to jednak łatwe. Ta bliskość wiąże się z ofiarą i poświęceniem. Tłumaczymy dzieciom ich relację względem rodziców i wychowawców. Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować w sobie charakter poprzez posłuszeństwo wobec starszych. Najpiękniejszym przykładem jest sam Pan Jezus, którzy był bardzo posłuszny woli swego Ojca. Posłuszny był do samej śmierci krzyżowej.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie