XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 WRZEŚNIA 2009 ROK ODPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 2009-09-12

Dzisiaj nasza parafia przeżywa Uroczystość Odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestnicząc we Mszy Świętej, która jest uobecnieniem Chrystusowej Ofiary Krzyża, pragniemy jako uczniowie Chrystusa uczyć się od Niego przyjmowania krzyża, którego ciężaru doświadczamy w naszym życiu. Chcemy także ożywić naszą wiarę w jego zbawczy sens, który odsłania prawda o zmartwychwstaniu. W dniu dzisiejszym jest także okazja, aby na nowo dokonać przyjęcia i podwyższenia krzyża w swoim sercu, poprzez przyjęcie z posłuszeństwem Bożej woli. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Mszy Świętej, przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, zwłaszcza za grzechy, które świadczą o naszym sprzeciwie wobec krzyża.1. Msze Św.: 7.00, 9.00, o godz. 11.00 – Uroczysta Suma z procesją eucharystyczną pod przewodnictwem Ks. dr Ryszarda Banacha, dyrektora Archiwum Diecezjalnego. Po południu o godz. 17.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Krzyskiej. Zapraszamy na nią bardzo serdecznie. Po niej o godz. 18.00 wieczorna Msza Święta.

Po Prymarii nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Matek

Dzisiaj w naszej świątyni każdy może zyskać Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: łaska uświęcająca, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu. Korzystamy też z możliwości ucałowania Relikwii Krzyża świętego po Mszach świętych.


Jutro liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte będą rano o godz. 7.00 i 9.00 i wieczorem o godz. 18.00. Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy świętej.


2. Dziękujemy serdecznie za liczną obecność na naszym parafialnym Odpuście wszystkim naszym Drogim Parafiankom i Parafianom a szczególnie Gościom, Pielgrzymom do Chrystusowego Krzyża. Niech Chrystus cierpiący na Krzyżu udzieli wszystkim błogosławieństwa i tak potrzebnych łask w naszym życiu.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom ul. Wiśniowej za pomoc w ubiorze kwiatami naszego kościoła i złożoną ofiarę 540 złotych na ten cel. Bóg zapłać.

3. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy świętej o godz. 18.00.

4. W piątek o godz. 20.00 kolejna Droga Krzyżowa w intencji Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację. Dziękujemy tym wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli i prowadzili rozważania w tygodniu przygotowującym nas do parafialnego Odpustu. Bóg zapłać.

5. Od przyszłej niedzieli powracamy do porządku odprawiania Mszy świętych w ciągu roku. Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00. Wcześniej o godz. 17.30 będą niedzielne Nieszpory.

6. W przyszłą niedzielę składka na tacę będzie przeznaczona na spłatę długu na parking. W sierpniu składka na ten cel wyniosła 3. 210 zł. 80 gr. Za każdą ofiarę złożoną na tacę składamy serdeczne Bóg zapłać.


7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Ich świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego. Szczególne życzenia kierujemy pod adresem naszej zakrystianki Siostry Roberty życząc Jej dużo potrzebnego zdrowia, siły do pracy, niech spłyną na Nią łaski z Krzyża Chrystusowego i ubogacą życie zakonne i prywatne a Matka Najświętsza niech nieustannie pomaga na każdy dzień. Bóg zapłać za pracę i troskę o piękny wygląd naszego kościoła.

8. Zapraszamy chłopców po I Komunii Świętej do służby przy ołtarzu. Chętnych na kandydatów do grona ministrantów przyjmuje Ks. Leszek. Prosimy Rodziców, aby zachęcali swoich synów do służenia przy Ołtarzu.

9. W tym tygodniu będą spotkania: Grupa Ojca PIO w czwartek. Rozpoczęcie Różańcem o godz. 17.30. Następnie Msza św. o godz. 18.00 a po Niej Adoracja.

W sobotę: Ministranci o godz. 9.00

Lektorzy o godz. 10.00

Dziewczęca Służba Maryjna o godz. 11.00


10. Spotkanie popielgrzymkowe dla gr. 21 Bł. Karoliny zostało przełożone z dnia 18 września br. na styczeń. Odbędzie się w okresie Bożego Narodzenia i połączone będzie z koncertem kolęd i pastorałek. Ks. Marcin Baran - przewodnik gr.21


11. Informacje dotyczące organizacji pracy w Domu Katechetycznym w roku szkolnym2009/2010 są zamieszczone w dodatku Biuletynu naszej parafii. Przypominamy tylko, że są w nim spotkania grup parafialnych a także Sobotnie Przedszkole, Judo dla chłopców, Aerobic, Tenis stołowy, Grupa teatralna i nowa propozycja Nauka języków obcych.


12. Umocnieni udziałem we Mszy Świętej, która jest uobecnieniem krzyżowej ofiary naszego Pana, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech krzyż Chrystusa znaczy naszą codzienność, by była świadectwem, że dokonało się w naszym życiu jego podwyższenie. Podejdźmy też ucałować Relikwie Krzyża Świętego. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.AKTUALNOŚCI1. Jutro, w poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas Eucharystii w Zakopanem, pod krzyżem na Giewoncie, w czerwcu 1997 roku Sługa Boży Jan Paweł II mówił do nas: „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie…”. W dzisiejsze święto z jeszcze większą pobożnością spójrzmy na Chrystusowy krzyż, który jest równocześnie znakiem naszej wiary, zbawienia, Odkupienia, ale także chrześcijańskiej drogi życiowej, która wiedzie ku zmartwychwstaniu. Może warto zastanowić się nad miejscem i znaczeniem krzyża w moim życiu!


2. We wtorek, 15 września, ponownie swoje serca kierujemy do Maryi. Tego dnia przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy krzyżu Jezusa Chrystusa jako znaku naszego zbawienia. Cierpienie Maryi u stóp krzyża posiada szczególne znaczenie. Maryja łączyła je z męką swojego Syna, stając się dla nas w ten sposób Matką w porządku łaski. Dlatego Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, co w niczym nie umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale zwraca uwagę na wkład, udział Maryi w misterium Odkupienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła.


3. W naszych modlitwach pamiętajmy też o poległych za Wschodzie. Właśnie w środę, 17 września, przypada rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.


4. We wrześniu szczególnie modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym tygodniu będzie ku temu specjalna okazja, bo w piątek, 18 września, przypada święto Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.


W tym tygodniu patronują nam:


* 16 IX – św. Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (210-258), biskup i męczennik; obaj oddali życie w obronie wiary (wspomnienie obowiązkowe);
* 17 IX – bł. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), biskup, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (wspomnienie obowiązkowe).<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie