XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 WRZEŚNIA 2009 r. 2009-09-06

Gromadzimy się dziś we wspólnocie parafialnej, by jako uczniowie Chrystusa uczestniczyć w misterium eucharystycznym. Gromadzimy się wokół naszego Mistrza, by wsłuchiwać się
w Jego słowo, przyjmować do naszych serc Jego naukę i z tego źródła czerpać światło do codziennego życia. Przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą, aby karmić się Chlebem Aniołów, a umocnieni tym Boskim Pokarmem nieść światu prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego miłości do każdego z nas. Dziś I Niedziela miesiąca dlatego po Mszy św. wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Za niewypełnianie w naszym codziennym życiu przykazania miłości Boga i bliźniego przeprośmy teraz dobrego Boga, byśmy z czystym sercem uczestniczyli w Najświętszej Ofierze.


1. Dziś Msze Św.: 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00.

2. We wtorek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. W czasie Mszy św. tak rano jak i wieczorem będzie poświęcenie ziarna do siewu. Prosimy o podtrzymanie tego pięknego zwyczaju święcenia ziarna.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest też okazją do specjalnej modlitwy matek i w intencji matek z naszej wspólnoty. Oby wszystkie matki, wychowujące małe i duże dzieci, a także te spodziewające się narodzin potomstwa, zawsze były blisko Maryi – najlepszej z matek.

W sobotę, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papież Innocenty XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

3. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W piątek przypada Dzień Skupienia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Modlitw do Chrystusa Ukrzyżowanego a także 8 rocznica Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczęcie Godzinkami o Męce Pańskiej o godz. 6.30, o 7.00 Msza św. i rozpoczęcie Adoracji przez Franciszkański Zakon Świeckich i Parafialną Caritas. Zakończenie Adoracji o godz. 17.45 Podziękowaniami i Prośbami do Chrystusa Ukrzyżowanego. O 18.00 Msza św. Szczegóły Adoracji w gablocie ogłoszeń.

5. W sobotę będzie Msza św. na cmentarzu o godz. 17.00. Wcześniej będzie Różaniec z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy serdecznie do udziału w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. Przy okazji pamiętajmy o robieniu porządków przy grobach i placach składając śmieci do pojemników na to przeznaczonych.

6. W przyszłą niedzielę będzie Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00. Sumie Odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył będzie Ks. Dr Ryszard Banach, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Historyk. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w Nim a także bliskich, krewnych, znajomych. Po Mszach św. będzie ucałowanie Relikwii Krzyża Świętego. Skorzystajmy z możliwości zyskania Odpustu w tym dniu. Po Sumie udamy się w procesji dookoła kościoła. Prosimy o przygotowanie feretronów i sztandarów oraz przyprowadzenie małych dzieci do sypania kwiatków i dzwonienia. Dzieci klas III prosimy aby przyszły w strojach komunijnych.

Zmiana Tajemnic różańcowych dla Matek będzie po Mszy św. o godz. 7.00.
Droga Krzyżowa będzie o godz. 17.00.


Podobnie jak w ubiegłych latach do Odpustu będziemy przygotowywać się przez uczestnictwo w Drodze Krzyżowej. Od poniedziałku do piątku będą o godz. 20.00 Drogi Krzyżowe zakończone krótkim Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem Relikwii Krzyża Świętego. Jeśli pogoda dopisze będą one po Kalwarii Krzyskiej. Kto tylko może niech weźmie udział w Drogach Krzyżowych. Prosimy przynosić lampiony.

O uczestnictwo i prowadzenie rozważań tekstów Drogi Krzyżowej prosimy:

w poniedziałek: Róże Matek

We wtorek: Grupy Modlitewne i Szafarze Eucharystii

We środę: Szkoła Podstawowa

W czwartek: Gimnazjum

W piątek Róże Ojców

Spowiedź przed Odpustem będzie w piątek od godz. 16.30. Prosimy aby w tym czasie skorzystać z okazji do Spowiedzi.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w ubiorze kwiatami kościoła na Odpust mieszkańców całej ulicy Wiśniowej. W tej sprawie prosimy o kontakt z Siostrą Robertą Zakrystianką do środy włącznie.

7. Składka inwestycyjna na tacę zbierana w II niedzielę miesiąca będzie przeniesiona na trzecią niedzielę miesiąca z racji Odpustu.

8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe: błogosławieństwa Bożego i opieki ich świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

9. W tym tygodniu w czwartek na Mszę św. o godz. 18.00, zapraszamy na comiesięczne spotkania modlitewne przed I Komunią świętą klasy II i Ich Rodziców. Prosimy o sumienną obecność wszystkich na pierwszym w tym roku szkolnym wspólnym spotkaniu. Po Mszy św. będą też omawiane sprawy organizacyjne.

10. W tym tygodniu będą spotkania w Domu Katechetycznym:
we środę po nabożeństwie wieczornym dla Caritasu
w sobotę o godz. 9.00 dla wszystkich ministrantów - zaprasza Ks. Leszek.
O godz. 10.00 dla wszystkich Lektorów - zaprasza Ks. Mirosław.
O godz. 11.00 dla wszystkich z D. S. M. - zaprasza S. Renata.

Prosimy o sumienną obecność.


11. Inne spotkania będą w Sali Domu Katechetycznego

a. Dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w I środę miesiąca po Nowennie

b. Dla Caritasu w II środę miesiąca po Nowennie

c. Krąg Biblijny będzie miał spotkania w czwartki w II i IV po wieczornym nabożeństwie

d. Grupa O. Pio będzie miała spotkanie modlitewne w III czwartek miesiąca.

Rozpoczęcie Różańcem przed wieczorną Mszą świętą w kościele.

12. Przypominamy, że po Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00 w sali Domu Katechetycznego będzie spotkanie informacyjne z przedstawicielami Szkoły Języków Obcych TEEDY BEAR. Zapraszamy na to spotkanie przede wszystkim Rodziców. Zapisy będą prowadzone jutro w poniedziałek i we wtorek w godzinach od 17.00 do 20.00

13. Pozostańmy na wspólną Adorację. Na cały tydzień a szczególnie na czas przygotowania do Odpustu życzmy wszystkim Szczęść Boże.

ZAMYŚLENIA NIEDZIELNE

Ponoć niewidomi mają rozwinięty lepiej zmysł słuchu, a głusi lepiej widzą. O tym mogą powiedzieć tylko ci, którzy tego doświadczyli. Prorok Izajasz przestrzega Izraelitów, że właśnie niewidomi i głusi będą świadkami wielkich dzieł Bożych. Można mieć dobry wzrok i być „ślepym” na wielkie sprawy Boże. Można mieć kapitalny słuch, a być „głuchym jak pień” i nie słyszeć tego, co Bóg mówi. Nic dziwnego, że Chrystus uzdrowił głuchoniemego. Pragnął, aby ów słyszał i mówił to, co z nim się stało, aby głosił Jego wielkie dzieła Chrystusa. Cud uzdrowienia z niemocy ukazuje równocześnie boską moc Chrystusa.

Kontakt z człowiekiem, który jednocześnie nie mówi i nie słyszy, jest niezwykle utrudniony. Dialog możliwy jest jedynie w specjalnym języku migowym, ale tak mało ludzi zna ten język! Niektóre programy telewizyjne mają wersję dla niesłyszących. Są również specjalne urządzenia dla takich ludzi, którzy pragną oglądać filmy. A wszystko w tym celu, abyśmy jak najlepiej dzielili się wytworami kultury ze wszystkimi ludźmi. Dzielili – bo wcale nie ci, którzy mają sprawne wszystkie zmysły, nie mają więcej do zaoferowania!

* * *

Wydarzenie nad Jeziorem Galilejskim jest bardzo nośne. Przede wszystkim dlatego, że zawiera bardzo proste elementy cudu: Jezus włożył swe palce w uszy głuchoniemego i dotknął swą śliną jego języka, a następnie rzekł: Effatha, to znaczy otwórz się. Wraz z czynem Jezus wypowiada słowo. Chrystus uzdrowił głuchoniemego, aby ów głosił Jego dzieła. Cudownie uzdrowiony był bowiem świadkiem mocy Mesjasza.

* * *

W Krakowie przy ulicy Grodzkiej po porannej Mszy Świętej wyszła na plac przed kościołem Piotra i Pawła spora grupa ludzi. Jednak nie było żadnego gwaru, nie słychać było żadnych rozmów. Czasami do uszu docierały jakieś niezrozumiałe dźwięki. To byli wierni, którzy są niemi. Dla nich sprawowana była Eucharystia. Ich opiekun specjalnie wyuczył się języka migowego, aby i ta cząstka Kościoła miała dostęp do Bożych tajemnic. Wszyscy bowiem winni być świadkami wielkich dzieł Bożych. Nie wolno dzielić ludzi ze względu na posiadane dobra, wykształcenie, pochodzenie, zdrowie. Wszyscy są równi w swej godności dziecka Bożego. To wiara jest wyznacznikiem relacji do Boga.


DZIEŃ SKUPIENIA I MODLITW DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

I CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
PIĄTEK 11 IX 2009 ROK


6.30 - Godzinki o Męce Pańskiej


7.00 - Msza św. a po Niej wystawienie Najświętszego Sakramentu

Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczyna

Franciszkański zakon Świeckich i Parafialny Oddział Caritas


9.00 - Adorują pp. Emeryci i Renciści z ul. Krzyskiej i poprzecznych


10.00 - Adorują pp. Emeryci z ul. Nowodąbrowskiej i poprzecznych


11.00 - „ Róże Matek pp. Marii Bogacz i Otylii Kaziród


12.00 - „ „ „ „ Władysławy Jarmuła i Haliny Ćwik


13.00 - „ „ „ „ Zofii Wojtanowskiej i Alojzy Nytko


14.00 - „ „ „ „ Stanisławy Pałusz i Krystyny Szatko


15.00 - „ „ „ „ Leokadii Szydłowskiej i Stefanii Łakoma


16.00 - „ Róże Ojców pp. Mariana Krzyżaka i ………Liszki


17.00 „ „ „ pp. Czesława Kobierskiego i Jana Świątka17.45 - Podziękowania i Prośby do Chrystusa Ukrzyżowanego


18.00 - Msza św. z kazaniem i ucałowanie Relikwii Krzyża Świętego.


20.00 - DROGA KRZYŻOWA w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, modlitwa o

beatyfikację i ucałowaniem Relikwii Krzyża Świętego


Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w Dniu Skupienia i Modlitw do Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia a szczególnie wieczorem.
MODLIMY SIĘ WSPÓLNIE O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie