III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 MARCA 2009 ROK 2009-03-15

Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga dwie tablice kamienne, na których wypisanych zostało dziesięć przykazań, czyli Dekalog. Jest to fundament ludzkiego życia. Znajomość Bożego prawa i przede wszystkim przestrzeganie go w codziennym życiu zbliża człowieka do Boga. O tej istotnej prawdzie naszego życia przypomina nam dzisiejsza, trzecia już, niedziela Wielkiego Postu. Prawo Pańskie, które – jak mówi Psalmista – jest doskonałe i pokrzepia duszę, domaga się poszanowania i przestrzegania. Módlmy się w czasie tej Mszy Świętej o to, byśmy z gorliwością realizowali zasady płynące z Dekalogu, a przez to kroczyli wytrwale drogą zbawienia. Za wszelkie zaś zaniedbania w przestrzeganiu Bożego prawa przeprośmy dobrego Boga, by godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby bieżące parafii szczególnie na pokrycie ogrzewania i gazu. Bóg zapłać za życzliwe ofiary na ten cel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Po południu o godz. 17.00 Gorzkie Żale na które serdecznie zapraszamy. Pamiętajmy o ofiarach na kwiaty, które będą zbierane podczas Gorzkich Żali. Po nich wieczorna Msza św. Podczas Gorzkich Żali będzie Nowenna do Św. Józefa a w tygodniu będzie powieczornej Mszy świętej. Serdecznie zapraszamy.

2. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie jak zwykle po wieczornej Mszy świętej. W szczególny sposób zapraszamy Młodzież klas III Gimnazjum Jana Pawła II aby podziękować za dar Sakramentu Bierzmowania.

3. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła. W 1870 roku papież Pius IX ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Zapraszamy na Msze święte szczególnie wieczorem o godz. 17.00, zwłaszcza tych, którzy mają za swojego patrona św. Józefa.

Także w czwartek od godz. 16.00 do 17.30 w domu katechetycznym będą do nabycia stroje komunijne dla dziewczynek i chłopców. Przypominamy, że dzieci do I Komunii przystępują w strojach liturgicznych.

4. W piątek pierwsza Droga Krzyżowa będzie o godz. 16.30 a po niej Msza Święta wieczorna. Druga Droga Krzyżowa w intencji Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację o godz. 19.00. Zechciejmy brać liczniejszy w nich udział aby nie tylko podtrzymać piękną tradycję naszych Matek i Ojców ale wziąć w nich udział z potrzeby serca.

5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się 29 marca zarówno dla Starszych, dla Młodzieży i dla Dzieci. Potrwają do 1 kwietnia. W niedzielę porządek Mszy św. będzie jak w każdą niedzielę. Będą też nauki stanowe dla Matek po rannej Mszy św. a dla Ojców po wieczornej Mszy św. W tygodniu dla starszych będą dwa spotkania rano o godz. 8.00 i wieczorem o godz. 18.00. Spowiedź będzie 1 kwietnia we środę. Szczegółowy program będzie podany w biuletynie parafialnym.


6. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe, obfitych łask Bożych oraz opieki ich świętych patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji imienin.

7. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od dzisiaj jest otwarty kiosk Caritasu w którym będziemy mogli nabywać różne przedmioty. Na początek będzie ich niewiele. W nim Caritas starym zwyczajem będzie rozprowadzać w miejsce baranków Paschaliki czyli małe świece na wzór dużego Paschału, które razem z Paschałem poświecimy w Wigilię Paschalną. Cel znany: wspieranie dzieł charytatywnych, ofiara najniższa 5 zł. Paschalik jest tylko symbolem – pamiątką złożonej ofiary. Zachęcamy również do przekazywania jednego procenta przy rozliczeniach podatkowych na rzecz Caritas diecezji tarnowskiej. Pomocą przy wypełnianiu służą ulotki znajdujące się przy drzwiach głównych.

8. Dziękujemy za złożone ofiary w kwocie 2 642 zł na pokrycie długu zaciągniętego na parking. Bóg zapłać.

9. Ks. Bp Ordynariusz przysłał następującą prośbę: „W związku z ponownym podjęciem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli proszę o zorganizowanie na terenie parafii akcji zbierania podpisów pod projektem przygotowanej stosownej ustawy. Ponieważ jest to inicjatywa obywatelska, proszę, aby zbieraniem podpisów zajęli się członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafii. Akcję należy przeprowadzić w niedziele 22 i 29 marca br.”
Przez dwie najbliższe niedziele będą przed kościołem zbierane podpisy. Trzeba podać wtedy pesel.

10. W przyszłą niedzielę nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców. Prosimy, aby należący do Róż Ojcowie wzięli w nim udział.

11. W czwartek po wieczornej Mszy św. Krąg Biblijny w Domu Katechetycznym. W piątek po wieczornej Mszy św. prelekcja medyczna na temat: „Jak unikać nadużywania antybiotyków?”

12. Posileni słowem Bożym i Eucharystią, idźmy do swoich rodzin, środowisk, aby budować cywilizację życia, opartą na Bożych przykazaniach. Niech Dekalog będzie rzeczywiście dla nas programem działania w służbie życiu, które jest cennym darem Boga. Na nadchodzący tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15.03.2009


Modlitwa wiernych


Do miłosiernego Boga, który dał nam Dekalog stojący na straży naszego życia, zanieśmy teraz wspólne błagania i prośby:

1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego wezwania do troski o życie były słyszane i realizowane przez wszystkich ludzi dobrej woli.

2. Za ustawodawców i rządzących państwami, aby w swych decyzjach kierowali się Dekalogiem i moralnością chrześcijańską.

3. Za ludzi skłóconych i zwaśnionych, aby w Dekalogu odkryli źródło miłości i pokoju.

4. Za tych, których życie jest zagrożone, aby znaleźli potrzebną pomoc wśród ludzi dobrego serca.

5. Za katechetów, aby jak najgorliwiej wypełniali swoją odpowiedzialną misję.

6. Za zmarłych z naszych rodzin …, aby cieszyli się chwałą nieba.

7. Za nas samych, abyśmy zawsze gorliwie kierowali się zasadami płynącymi z Bożych przykazań.


Panie nasz i Boże, który przez swojego Jednorodzonego Syna dałeś nam przykład właściwego postępowania, wysłuchaj prośby, które z ufnością zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie