XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 LISTOPADA 2007 ROK NIEDZIELA BIBLIJNA 2007-11-18

Dzisiejszą, XVIII Niedzielę Biblijną pod hasłem: „Trwać mocno w wierze” - przeżywamy w czasie liturgicznego wspomnienia Błogosławionej Karoliny męczennicy, której proces kanonizacyjny toczy się, a my o jej rychłą kanonizację módlmy się nieustannie. Ona jako młoda dziewczyna wpatrywała się w Świętą Księgę, aby swoje serce umocnić w prawdziwej wierze. Ona doskonale wiedziała, że moc wiary buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest Słowem Bożym. Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni, na wzór Patronki dnia dzisiejszego błogosławionej Karoliny: przed ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem Słowa Bożego, z którego otrzymamy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i Słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

1. Po południu o godz. 17.30 Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami. Zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych.

2. W tygodniu Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami będzie w poniedziałek, wtorek i w czwartek po wieczornej Mszy świętej o godz. 17.00

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie jak zwykle po Mszy św. wieczornej. Szczególnie zapraszamy na Mszę Św. i Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy wszystkich należących do Rady Duszpasterskiej kończącej się kadencji. Po Nowennie spotkanie na plebanii i omówienie działalności pięcioletniej. Prosimy o sumienną obecność wszystkich Pań i Panów.

4. W piątek pamiętajmy o wieczornej Drodze Krzyżowej w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II. Będzie ona jak zwykle o godz. 20.00. Postarajmy się przyjść jak najliczniej rodzinami na to piękne pasyjne nabożeństwo. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej korzystamy z możliwości ucałowania Relikwii Krzyża Świętego.

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 7.00 będzie nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców. Kazania o Św. O. Pio wygłosi w czasie Mszy świętych Ks. Andrzej Liszka z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Po południu będzie specjalne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem Relikwii O. Pio i świadectwem osób, które otrzymały łaski za jego przyczyną. Będzie też możliwość nabycia materiałów o Ojcu Pio.

6. Dzisiaj jest prowadzona specjalna pierwsza w tym sezonie grzewczym zbiórka przed kościołem do skarbony na ogrzewanie Kościoła. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na ten cel.

7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki św. Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego. Szczególne życzenia składamy Ks. Januszowi, który we środę obchodzi swoje imieniny. Życzymy Mu dużo łask Bożych w życiu osobistym i kapłańskim, potrzebnego zdrowia, ludzkiej życzliwości i radości z pracy dla Chrystusa i bliźnich. Niech Jezus cierpiący na Krzyżu udziela błogosławieństwa na każdy dzień kapłańskiego życia a Matka Boża niech nieustannie pomaga i ma w swojej matczynej opiece. Szczęść Boże na dalszą ofiarną pracę i życie kapłańskie.

8. W minionym tygodniu odszedł do wieczności + Tadeusz Mączko l. 77, którego pogrzeb będzie jutro o godz. 14.00. Rodzinie składamy wyrazy współczucia chrześcijańskiego a Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

9. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” znajdziemy m.in.: odpowiedzi na pytania: jaka muzyka i jakie pieśni naddają się do kościoła? czy stygmaty o. Pio były prawdziwe? jakie zadania stoją przed Parafialną Radą Duszpasterską? oraz dodatek IPN o tym, jak PZPR walczyła z Kościołem.

10. W przyszłą niedzielę odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej diecezji tarnowskiej. W naszej parafii zgłoszono do PRD 35 osób. Statut PRD ustala, że w Radzie można zasiadać tylko przez 3 kadencje i trzeba wyrazić zgodę na kandydowanie. Spośród zgłoszonych osób kilka było radnymi przez 3 kadencje i nie mogą już kandydować a niektórzy nie wyrazili zgody na kandydowanie ale zaoferowali pomoc w pracach Rady. Parafianie, którzy ukończyli 18 lat mogą w przyszłą niedzielę głosować na dwóch kandydatów z przedstawionej listy. Przy dwóch kandydatach w kratce należy postawić X. Listę do głosowania można ściągnąć z internetu ze strony parafialnej lub wypisać dwóch kandydatów na innej kartce ale z podanej listy. Wybranych zostanie 7 osób z listy. Oprócz nich do Rady wchodzą osoby z urzędu z racji funkcji w parafii. Kartki będziemy wrzucać do urny ustawionej przy dużych drzwiach kościoła przed lub po mszach św. Listę kandydatów załączamy w osobnej wiadomości.

11. Kościół rozsyła nas, abyśmy idąc tam, gdzie postawił nas Pan, szli i głosili Dobrą Nowinę przede wszystkim przykładem swojego życia. Każdy z nas jest bowiem posłany, by nie tylko słowem, ale nade wszystko czynem głosić naukę Jezusa i potwierdzać ją swoją wiarą. By jednak głosić, aby być świadkami Ewangelii, najpierw winniśmy sami poznać to, co Bóg pragnie człowiekowi objawić. Niech błogosławieństwo Boże da nam wielkie pragnienie poznawania Pisma Świętego. Niech to błogosławieństwo pomaga nam w codziennym pochylaniu się nad słowem, które umacnia naszą wiarę. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie