Tekst powitania ks.Biskupa Ordynariusza 2005-11-13

Oto tekst powitania ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skowrca w krzyskiej świątyni w dniu 6 listopada 2005r., wygłoszonego przez ks.Proboszcza Zdzisława Puściznę

Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu

Witamy Cię bardzo serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Jakże jesteśmy szczęśliwi, że razem z Tobą Arcypasterzem naszej Diecezji Tarnowskiej, zgromadzeni dzisiaj w tej naszej odnowionej świątyni parafialnej możemy przeżywać piękną Uroczystość Jubileuszu 80 – lecia powstania naszej parafii. Rok 1925 rozpoczął istnienie naszej parafii, kiedy 10 maja ówczesny biskup tarnowski Leon Wałęga erygował niezależną od parafii katedralnej PARAFIĘ W KRZYŻU. Pierwszym proboszczem został Ks. Jan Burgiel następnymi byli Ks. Andrzej Juszczyk, Ks. Jan Curyło, Ks. Marcin Konicki, Ks. Marian Sułek, Ks. Andrzej Kmiecik, który jako gorliwy duszpasterz nie tylko dbał o życie religijne ale też o warunki rozwoju parafii przez budowę obiektów sakralnych. Przez rok proboszczem był obecny wśród nas Ks. Infułat Władysław Kostrzewa a od 1992 roku zrządzeniem Opatrzności Bożej powierzono mnie troskę o parafię i jej życie duchowe w niełatwych czasach przemian ustrojowych. Od 1958 roku pracowali w parafii Księża Wikariusze w liczbie 25 oraz obecnie pracujący od 1999 Ks. Tadeusz i od ubiegłego roku Ks. Paweł. Z parafii pochodzi 6 kapłanów a jeden kleryk przygotowuje się do kapłaństwa w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Z parafii pochodzi też 5 Sióstr Zakonnych a obecnie w parafii pracują 4 Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.

W ciągu 80 lat w życiu parafii było bardzo wiele wydarzeń. Trudno dzisiaj wymieniać wszystkie. Wspomnę o rozbudowie kościoła w latach 1968 – 1971 prowadzonej z wiernymi przy pomocy finansowej p. Mieczysława Kornausa przez Ks. prałata Andrzeja Kmiecika ukończonej konsekracją w 50 rocznicę powstania parafii w Krzyżu dokonaną przez Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza 27 VI 1975 r. Wtedy również był konsekrowany główny ołtarz do którego wmurowano relikwie Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przywiezione z katedry wawelskiej. Bardzo ważną datą okazała się niedziela 27 VI 1976 roku, kiedy Ks. Biskup Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia i intronizacji Krzyża z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego wiernej kopii łaskami słynącego Krucyfiksu z klasztoru świętej Kingi w Starym Sączu przywiezionego przez Ks. Prałata Adama Nowaka z ówczesnym proboszczem. W swoim kazaniu Ks. Biskup powiedział znamienne słowa: „Kiedy dzisiaj wprowadzam do tego kościoła ten święty Krzyż, to pragnę, by On był nie tylko dla parafii krzyskiej, ale dla całego Tarnowa, światłością i bezpieczeństwem”. Były to prorocze słowa bo Krzyż na który patrzymy stał się wielkim skarbem naszej parafii, którego kult rozwija się coraz bardziej szczególnie przez Dni Skupienia w każdy II piątek miesiąca z całodzienną Adoracja Najświętszego Sakramentu i przez Drogę Krzyżową w każdy piątek o godz. 20.00 zakończoną ucałowaniem Relikwii Krzyża.
W nawie bocznej kościoła znajduje się odnowiony Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy poświęcony w maju 1914 r. przez ówczesnego Ojca świętego Piusa X na parę miesięcy przed jego śmiercią a przywieziony przez Księży pracujących w tarnowskiej katedrze i sprawujących opiekę duszpasterską w kościele w Krzyżu który należał do Katedry. Przed tym obrazem można spotkać tak wielu parafian nie tylko wpatrujących się w niego a także zanoszących swoje modlitwy zwłaszcza w czasie środowych nowenn.
Parafia przeżyła też dwie Peregrynacje Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i wiele innych uroczystości, które gromadziły wiernych i dodawały siły do dalszego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele.

Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu

W tym kościele i wokół niego pogłębia się i gruntuje życie duchowe parafian wpatrzonych w cudowny wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czerpiących siłę do życia posilając się Chlebem Eucharystycznym. W ubiegłym posilało się tym Chlebem ponad 90 tysięcy razy. Trudno wyobrazić sobie życie parafialne bez Sakramentów Świętych. W ciągu 80 lat istnienia parafii Chrzest przyjęło 4649 dzieci, Sakrament Małżeństwa przyjęło 1520 par, pochowanych na naszym parafialnym cmentarzu było 2551 zmarłych.

Księże Biskupie za to wszystko co dokonało się w naszej parafii przez te 80 lat, za kościół, budynki parafialne, za utrzymywanie ich i troskę o nich, za ciągłe pomyślnie prowadzone remonty, za wszystkich dobrodziejów żyjących i nieżyjących, za kapłanów pracujących przez te lata, Siostry Zakonne, pracowników parafialnych, za ludzi życzliwych naszej parafii, za życie religijne naszej wspólnoty parafialnej chcemy podziękować Panu Bogu. Prosimy Cię Księże Biskupie o przewodniczenie dzisiejszej dziękczynnej Jubileuszowej Uroczystości, o modlitwy w intencji naszej parafii i jej mieszkańców, o rady na przyszłość i błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Chrystusie i Jego Matce. Dodam jeszcze, że Parafia przygotowała się nie tylko materialnie ale i duchowo na dzisiejsze uroczystości przez Misje Święte.
Pozwól jeszcze Księże Biskupie przywitać wszystkich obecnych na tej uroczystości Kapłanów wszystkich godności, Siostry Zakonne, naszych Gości, wszystkich parafian i ich rodziny a szczególnie Ojców Redemptorystów, którzy przygotowywali naszą parafię na dzisiejszą uroczystość przez prowadzone Misje Święte. Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie i zapraszam do uczestnictwa w Jubileuszowej Liturgii Eucharystycznej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie