Początki      Kościół       Obraz MBNP       Kalwaria Krzyska
OBRAZ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY


Kult obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w tutejszej parafii datuje się od pierwszych chwil umieszczenia go w ołtarzu umieszczonym w bocznej nawie tutejszego kościoła, a więc w 1914 roku. "O obraz ten postarali się księża z katedry w Tarnowie, którzy podówczas nad tutejszym kościołem, należącym do parafii katedralnej w Tarnowie sprawowali opiekę" - czytamy w kronice.

Obraz ten został przywieziony z Rzymu, tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej i został poświęcony przez ówczesnego Ojca świętego Piusa X w maju 1914 roku, a więc na parę miesięcy przed jego zgonem.

Obraz ten jest jedną ze stosunkowo nielicznych kopii cudownego, na cały świat słynącego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rzymie, potarty o cudowny autentyk.
Pergaminowa notatka, stwierdzająca autentyczność kopii, wraz z wzmianką o poświęceniu jej przez Ojca Świętego Piusa X umieszczona jest i opatrzona czterema pieczęciami w laku na odwrocie obrazu, którą to notatkę zauważył miejscowy proboszczom, ks. Marian Sułek, tuż po ogłoszeniu Ojca Świętego Piusa X - błogosławionym.

Rzecz prosta, że wzmogło to jeszcze więcej u parafian cześć dla obrazu, albowiem pamięć o pochodzeniu obrazu i Jego pamiątkowej wartości ze względu na osobę błogosławionego Piusa X całkiem zaginęła, lub może o tym parafianie w ogóle nie wiedzieli.

„Jeżeli tedy obraz i przed tym w dziwny sposób przyciągał wiernych do siebie i budził spontaniczna cześć i miłość, o czym świadczą wyraźnie, od pierwszych chwil jego pobytu w parafii składane liczne, niekiedy nawet stosunkowo kosztowne wota dziękczynne to nic dziwnego, że po uznaniu go, chociaż nieoficjalnie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Stepę - za relikwię po wielkim Papieżu - kult jego wzmógł się znacznie więcej” – czytamy w kronice.

Coraz częściej widzieć można przed nim rozmodlone twarze, coraz więcej osób prosi o odprawienie Mszy świętej przed słynącym już w parafii łaskami obrazem. Równolegle z narastającą czcią obrazu przybywa dziękczynnych serduszek za doznania, cudowne - jak świadczą załączone podziękowania - łaski i dobrodziejstwa.

W dzień Jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia parafii i uroczystości konsekracji kościoła Tarnowska Parafia Świętego Krzyża oddała się pod opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy słowami:

„Matko Boża Nieustającej Pomocy osobliwsza Patronko tutejszej parafii Maryjo Matko Kościoła - daj nam żywą wiarę, byśmy odczuli Twoją obecność wśród nas w to wielkie święto ku czci Twojej i w ten wielki Dzień Jubileuszu 50-lecia istnienia tej parafii oraz wielkiej i niepowtarzalnej Uroczystości i Konsekracji kościoła!

W dłonie Twoje składamy dziękczynienie za łaski lat pięćdziesięciu, za dobrotliwą i pełną łaskawości dla nas Obecność Twojego Ukochanego Syna a Pana naszego Jezusa Chrystusa wśród nas w naszej świątyni.

Dzisiaj w to wielkie radosne dla nas święto polecamy nasza najlepsza Matko nowokonsekrowany kościół Dom Boży, kapłanów, którzy tu pracują i pracować będą oraz wszystkich wiernych Tarnowskiej parafii Świętego Krzyża - polecamy z całą ufnością pod Twoją Macierzyńską opiekę.

Matko Boża! W ten Dzień historyczny dla naszej Rodziny Parafialnej odnawiamy przymierze z Bogiem naszym Ukochanym Zbawicielem zawarte na Chrzcie świętym – oparte na mocnej wierze, niezachwianej nadziei, i szczerej miłości, przejawiającej się życiem naprawdę chrześcijańskim według Ewangelii Twojego Syna.

Matko nasza najlepsza prosimy Cię z ufnością! Czuwaj nad tym Przymierzem i upraszaj nam wszystkim łaskę wytrwania w wierze św. i miłości Boga bliźniego.

Matko Boża Nieustającej Pomocy proś Boga za nami. Amen”
.

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie