Początki      Kościół       Obraz MBNP       Kalwaria KrzyskaKOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Jesienią 1965 roku, po śmierci Ks. Mariana Sułka, nowym proboszczem w Krzyżu został ks. Andrzej Kmiecik, który od początku swego pasterzowania przystąpił do koniecznych prac nad rozbudową kościoła. Rozbudowa była podyktowana faktem, iż parafia Krzyż od 1 stycznia 1958 roku stała się dzielnicą Tarnowa. Nastąpił szybki rozwój infrastruktury mieszkaniowej (domki jednorodzinne). Po długich i trudnych staraniach władze wojewódzkie w Krakowie zezwoliły decyzją z dnia 11. VII.1968 r. na rozbudowę kościoła według projektu zespołu architektów z Krakowa pod nadzorem arch. J. Kursy. Projekt zyskał pozytywną akceptację Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Do prac przystąpiono bezzwłocznie i trwały one trzy lata (1968 - 1971). Była to w całości nowa budowa, gdyż ze starego kościoła zostały tylko fundamenty. W ten sposób powstał kościół trójnawowy, murowany z cegły i kamienia, z użyciem żelazobetonu, z kwadratową wieżą od frontu przykrytą hełmem w kształcie iglicy.
Prezbiterium z marmurowym ołtarzem głównym wykonano w 1973r. Polichromia wnętrza została wykonana przez malarza ST. Jakubczyka, a kamienny ołtarz w bocznej nawie przez M. Stobierski.

Konsekracja kościoła odbyła się w 50 rocznicę powstania parafii w Krzyżu przez ks. Biskupa Jerzego Ablewicza 29 czerwca 1975 r. pod nazwą Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której obraz przywieziono z Rzymu przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w 1914r., a który został przekazany do kościoła do Krzyża.
W ołtarzu głównym, konsekrowanym równocześnie z kościołem Ks. Biskup zamurował relikwie Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przywiezione z katedry wawelskiej.
W rok po konsekracji kościoła został uroczyście wprowadzony do jego prezbiterium wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, wierna kopia łaskami słynącego Krucyfiksu z klasztoru świętej Kingi w Starym Sączu. Kopię tę wykonał rzeźbiarz M. Stobierski z Krakowa.

W niedzielę dnia 27 VI 1976 roku ksiądz biskup tarnowski Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia i intronizacji tegoż Krzyża. W swoim kazaniu Arcypasterz powiedział znamienne słowa: "Kiedy dzisiaj wprowadzam do tego kościoła ten święty Krzyż, to pragnę, by On był nie tylko dla parafii krzyskiej, ale dla całego Tarnowa, światłością i bezpieczeństwem".

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie